127
جدول حداقل مزد روزانه کارگران با قرارداد موقت (محدود) براي اجرا در سال 1393 ... مزد شغل.


329
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


827
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۲ ... مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۶=۶۷۶۸+ ...


685
کارگران قرارداد موقت بخش خدماتی کشور در سال ۹۳ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳۳۵۵ ... مزد شغل.


366
عیدی و پاداش کارگران کار مزدی مزد مورد عمل در ... در ارتباط با شغل دریافت می‌کند از ...


36
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح ...


257
حداقل مزد کارگران ۱۰۰هزار تومان کمتر از کارمندان تعیین ... سالی ۷۰۰هزار شغل دروغ از آب ...


213
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۲ درصد ( به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


143
... کارفرمایان باید عنوان شغلی کارگران را در لیست مزد و حقوق ... 4- کد شغل میبایست در ...


416
Mar 12, 2016 - تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی ...


348
Mar 12, 2016 - تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی ...


507
... مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ...


877
عیدی کارگران و عیدی کارگران در سال 95 و ... طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ...


225
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۲ درصد ( به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


968
... نادرست، براي کارگران چيني و ترکیه شغل ... افزایش حداقل مزد کارگران به رقم دو ...


677
... مزد شغل کارگران مشمول طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ...


251
میزان دستمزد کارگران در ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه ...


583
درک متقابل کارگران از وضعیت ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای ...


710
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ روزانه ۱۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


155
جدول حداقل مزد روزانه کارگران با ... مزد ، کارگران ، حقوق ، شغل. بازدید از صفحه اول ...