115
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


706
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ...


721
مزد ۹۶ کارگران در کش و قوس چانه زنی شورای عالی ... افزایش ۵۰ درصدی حق شغل ...


750
کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با ... مزد شغل.


975
عیدی و پاداش کارگران کار مزدی مزد مورد عمل در ... در ارتباط با شغل دریافت می‌کند از ...


578
آخرین جلسه مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ... آن در کمیته ویژه مزد، باز هم خواسته ...


623
Mar 12, 2016 - تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی ...


303
جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) براي اجرا در سال ... پايه سنوات. مزد شغل. گروه ...


854
حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 با ... با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح ...


759
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ روزانه ۱۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


591
عیدی کارگران و عیدی کارگران در سال 95 و ... طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ...


636
نتایج جستجو برای: جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل 20 گروه شغلی سال 95


337
... از ابتدای سال 95 کارفرمایان باید عنوان شغلی کارگران را در لیست مزد و ... شغل و یا دارای ... مزد ...


671
الف – نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنابه مزد شغل. تمامی کارگران از ابتدای ...


75
برابر قانون کار مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در ... مزد ثابت یعنی مزد شغل و ...


903
جدول حداقل مزد روزانه کارگران با ... مزد ، کارگران ، حقوق ، شغل. بازدید از صفحه اول ...


381
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ روزانه ۱۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در ...


290
وزارت کار و امور اجتماعي جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتي در زمينه ...


305
... مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل، مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ...


860
براساس مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای سال ۹۴ همه کارگران دارای ... مزد شغل کارگران مشمول ...