858
مسئولیت حسابرسان تعاریف: 1- سهل انگاری: تخطی از وظایف قانونی مطابق با استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای. 2- مقصور: نبودن کمترین دقت و بی توجهی فرد نسبت به مسئولیت های حرفه ای ...


866
مسئولیت قانونی حسابرسان حسابرسان در زمره افرادی هستند که مردم با اتکاء به اظهارنظر آنها در مورد وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای تجاری تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند.لذا حسابرسان بیشتر از ...


785
مسئولیت حسابرسان در قبال تقلب مقدمه درسالهای اخیر تقلب در شرکتها منجر به هزینه‌های گزاف میلیونی شده است.


638
حسابداری - تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود و زیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و …


671
مسئولیت حسابرسان در قبال تقلب1. سلام خدمت دوستان و مهمانان حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند


478
هدف این سایت انتشار جزوه، مقالات درسی و نمونه سوالات امتحانی در اینترنت جهت استفاده دانشجویان رشته های مختلف است.


152
امروزه مشخصه اقتصاد کشورهای صنعتی،‌ بنگاه های اقتصادی بزرگی است که سرمایه خود را از طریق میلیونها سرمایه گذار تأمین می نماید.


131
10/24/2011 · سهل انگاری: انجام ندادن وظایف بر طبق استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای قصور: عبارت است از نبود کمترین دقت, نشانه ای از بی


761
به نام خدا. مسئولیت حسابرسان. 1-مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران . حسابرسان بر اساس عرف موجود مسئول هرگونه زیانی هستند که به دلیل اعمال نکردن مراقبت های حرفه ای به صاحبکار وارد می کنند.


331
حسابداری - مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران و اشخاص ثالث - حسابداري صنعتي -مالي-حسابرسي


174
مسئولیت و وظایف حسابرس ... اما افزایش تمرکز بر روی حسابرسان مستقل در طول دهه گذشته شکل ...


567
تغییر مسئولیت حسابرسان در ارتباط با کشف تقلب: تفکیک کشف تقلب از حسابرسی


224
مقاله مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب. سال ۱۳۹۰ به فرمان مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و از ابتدای سال تا بحال مقالات متعددی نسبت به رویکرد و نحوه اجرای این دستور معظم له نگاشته ...


261
مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب. براساس بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی امریکا


786
دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری ارومیه - مسئولیت قانونی و حرفه ای حسابرسان -


280
حسابداری - حسابرسی - کارشناسی ارشد - مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب - به نام خدای حسابگر-حسابساز-حسابدان-حسابرس وحسابدار آسمان و زمین و هر آنچه در اوست.


880
در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با ارائه گزارش مناسب ... شامل کار حسابرسان ...


327
تقریبا" در همه دنیا، موضوع مسئولیت حسابرسان در مورد کشف و گزارشگری تقلب، حیطه‌ای اولویت ...


824
مسئولیت حسابرسان در مقابل انجمنهای حرفه ای برطبق اساسنامه انجمنهای حرفه ای ...


712
مسئولیت حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر دراثر قصور آنان در کشف اختلاسها یا حسابسازیهایی ...