743
خرید کتاب مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی - نویسنده : صادق عبدی - انتشارات دانشکده اصول دین


161
مسئولیت قراردادی: در صورت وجود قرارداد فیمابین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده و خریدار، جبران خسارات وارده نسبت به کالاهای معیوب با آنها ( فروشنده/ تولید کننده) است.


430
نظامهای حقوقی داخلی , مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز, یكی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم كرده اند مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم ...


784
قراردادی نبوده و مسئولیت غیرقراردادی ب ... هریک از دو دسته مسئولیت قراردادی و مسئولیت ...


452
۱ ـ مقدمه نظامهای حقوقی داخلی ، مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز، یكی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم كرده اند.


133
مسؤولیت مدنی اعم است از 1-مسؤولیت مدنی قهری یا غیرقراردادی و 2-مسؤولیت مدنی قراردادی که اختصاراً مسؤولیت قراردادی نیز بدان گفته می شود.


230
به مسئولیت‌ها و ... های غیرقراردادی گفته می ... قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ...


44
قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و …


935
در گذشتھ اعتقاد بر این بوده است کھ مھم ترین تفاوت بین مسؤولیت قراردادی و ... غیرقراردادی ...


331
وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات ( مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی) بخش دوم. ۴ ـ وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی


416
وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات ( مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی) بخش دوم. ۴ ـ وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی


879
نظامهای حقوقی داخلی ، مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز، یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم کرده اند.


404
شیوه‌های جبران خسارت در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی ... مدنی غیر قراردادی پرداختیم و در فصل ...


717
پویش در مورد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق مسئولیت بین المللی با پاسخ صریحی مواجه است بررسی این شاخه از حقوق بین الملل تردیدی باقی نمی گذارد که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر ...


214
برعکس مسئولیت قراردادی ... نماید، محقق می شود و مسئولیت مزبور را غیرقراردادی یا خارج از ...


174
دو. نظام مسئولیت قراردادی در قرآن (مسئولیت بین المللی) ... (قراردادی و غیرقراردادی) ...


120
حقوقدان - مسئولیت مدنی قراردادی و قهری از حیث صلاحیت دادگاه-فریدون نهرینی، وكیل پایه یك دادگستری -


603
بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه‌ها یا عهده‌های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می‌شود، از دیر باز در حلقه‌های فقهی و …


915
متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجة حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسؤولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود ...


428
انواع مسئولیت مدنی. مسئولیت مدنی به دو قسمت قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در صحنه اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت قراردادی به جبران خسارات ناشی ...