571
سوتواوکه یک تکنیک دفاعی در کاراته است که برای دفاع از حملات وارده به قسمت میانی بدن استفاده ...


170
تربيت بدني رشته ميان رشته اي مي باشد که از علوم مختلف براي تقويت و تربيت جسم و روان انسان ...