589
وبلاگ شعر و مشاعره ... شروع بیت با حرف س. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ...


469
شعرها و تک بیت های ناب - بیت به ترتیب حروف الفبا. وبلاگ شعر و مشاعره


259
تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ، مشاعره - مشاعره با حرف آ - ... ساقی و شراب و قَدَح و دور، ...


83
اهتمام ادبی - مشاعره با «حرف ت» ... مشكل چه یكی چه صد هزار ای ساقی . تا چند ز تنگنای زندان ...


943
ساقی ارباده از این دست به جام اندازد . عارفان را همه در شرب مدام اندازد . ... مشاعره با ...


187
تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ، مشاعره - مشاعره با حرف س - ... ساقی فلک ارچه در شکست من و ...


233
مشاعره - شروع بیت با حرف ... رو به ما آورد که بود ساقی و این باده از کجا آورد «حافظ» چشمم ...


171
بــــا تـــو چـــو تیــــر ... ساقی، غم ... مشاعره تک بیتی، یار، مشاعره با رباعی های ...


773
رندانه - مشاعره با حرف "ف" ... فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ...


45
گلچین زیباترین شعر در مورد ساقی; مشاعره و شعر با ج از شاعران ... مشاعره و شعر با چ از شاعران ...


773
‎مشاعره ساغر و ساقی 2 عمومی‎, Bern, Switzerland. 218 likes. ‎مشاعره ی ساغروساقی 2 عمومی‎


705
رندانه - مشاعره با حرف "ف" ... فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ...


324
گلچین زیباترین شعر در مورد ساقی; مشاعره و شعر با ج از شاعران ... مشاعره و شعر با چ از شاعران ...


342
مشاعره با اشعار دیوان حافظ شیرازی الا ... بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت


571
مشاعره - شروع بیت با حرف "س" - وبلاگی برای دوستداران شعر و مشاعره


670
جـای مـی خـون جـگـر ریـخت به کامم ساقی. ... مشاعره و شعر با ش از شاعران ...


968
اهتمام ادبی - مشاعره با «حرف د» - نگرشی نو به دانش های ادبی و تذکره ها - اهتمام ادبی


745
4/23/2010 · توبه کردم که نبوسم لب ساقی و ... پاسخ : مشاعره با اشعار ...


206
شعركده - مشاعره ای ناب ... مشاعره با موضوع ... ساقی نامه(مثنوی) از ...


598
10/17/2010 · "با ياد پروردگار يكتا" در اين نوع مشاعره هر كس يك كلمه مي گويد و نفر بعد يك بيت ش