17
شعرها و تک بیت های ناب - بیت به ترتیب حروف الفبا. وبلاگ شعر و مشاعره. شعرها و تک بیت های ... با ...


969
اهتمام ادبی - مشاعره با «حرف ت» ... مشكل چه یكی چه صد هزار ای ساقی . تا چند ز تنگنای زندان ...


473
وبلاگ شعر و مشاعره. ... شروع بیت با حرف س. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ...


157
مشاعره - شروع بیت با حرف ... رو به ما آورد که بود ساقی و این باده از کجا آورد «حافظ» چشمم ...


801
ساقی ارباده از این دست به جام اندازد . عارفان را همه در شرب مدام اندازد . ... مشاعره با ...


29
تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ، مشاعره - مشاعره با حرف آ - ... ساقی و شراب و قَدَح و دور، ...


221
تک بیت های ناب ، دوبیتی ،شب شعر ، مشاعره - مشاعره با حرف ه - ... ساقی می صافی به حریفان دگر ...


72
اهتمام ادبی - مشاعره با «حرف د» - نگرشی نو به دانش های ادبی و تذکره ها - اهتمام ادبی


44
مشاعره - شروع بیت با حرف "س" - وبلاگی برای دوستداران شعر و مشاعره


775
مشاعره با اشعار دیوان حافظ شیرازی الا ... بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت


257
مشاعره با اشعار دیوان حافظ شیرازی الا ... بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت


670
‎مشاعره ساغر و ساقی 2 عمومی‎, Bern, Switzerland. 217 likes. ‎مشاعره ی ساغروساقی 2 عمومی‎


943
رندانه - مشاعره با حرف "ف" ... فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ...


792
ساقی نامه. شعـــر و مشاعره. مشاعره موضوعی، مشاعره ...


18
2/5/2013 · صفحه 40- مشاعره ( با شعرهای خودتون ) اشعار ... شوقی لب جوئی بنشین با مِی و ساقی


324
1/27/2013 · صفحه 14- مشاعره ( با شعرهای خودتون ) اشعار ... جمال بیغش ساقی به سر جوانی کرد


622
4/23/2010 · توبه کردم که نبوسم لب ساقی و ... پاسخ : مشاعره با اشعار ...


319
مشاعره و چکامه های زیبا - مشاعره (حرف ر ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ) - مشاعره با تمام حروف الفبا ...


393
غزل شماره ۴۲: حال دل با تو گفتنم هوس ... غزل شماره ۱۵۰: ساقی ار باده از این دست به جام ...


98
مشاعره با اشعار استاد شهریار، شروع بیت با حرف ... شـبـاب و شـاهـد و گـل مـغـتـنم بود ساقی