437
مشاور عالی شهردار تهران گفت: در حال حاضر که در یک هفته اخیر دمای تهران زیر صفر است ما روزانه ...


8
مشاور عالی در امور برنامه ریزی و اجرایی و رئیس گروه مشاوران شهردار تهران منصوب شد.


551
مشاور عالی شهردار تهران گفت: در حال حاضر که در یک هفته اخیر دمای تهران زیر صفر است ما روزانه ...


441
با صدور حکمی از سوی رییس دانشگاه تهران، دکتر محمدباقر قالیباف به عنوان مشاور عالی رییس ...


384
مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: هیچ نگرانی درباره فعالیت مترو نیست و خساراتی در پی نخواهد ...


423
به هر حال امیدوارم چه آقای مهندس هاشمی و چه آقای دکتر قالیباف که شهردار تهران ... مشاور عالی ...


616
مشاور عالی شهردار تهران از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه بین شهرداری تهران، سازمان ...


605
مشاور عالی شهردار تهران منصوب شد مشاور عالی در امور برنامه ریزی و اجرایی و رئیس گروه ...


789
تهران در یک نگاه; خلاصه نمودار وضع موجود; شهرداری تهران; نمودار سازمانی اداره کل دفتر شهردار ...


333
شهرداری تهران ... انتصاب قائم مقام و مشاور عالی شهردار ... ایشان به عنوان مشاور عالی و ...


352
مشاور عالی شهردار تهران گفت: در حال حاضر که در یک هفته اخیر دمای تهران زیر صفر است ما روزانه ...


336
مشاور عالی شهردار تهران منصوب شد مشاور عالی در امور برنامه ریزی و اجرایی و رئیس گروه ...


758
تهران در یک نگاه; خلاصه نمودار وضع موجود; شهرداری تهران; نمودار سازمانی اداره کل دفتر شهردار ...


651
شهرداری تهران ... انتصاب قائم مقام و مشاور عالی شهردار ... ایشان به عنوان مشاور عالی و ...


238
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران; شهردار منطقه 15 ... مشاور عالی شهردار ...


44
محمدعلی نجفی در حکمی فاطمه راکعی را به سمت مشاور شهردار ... شهردار تهران در ... عالی را در خدمت ...


372
تهران در یک نگاه; خلاصه نمودار وضع موجود; شهرداری تهران; نمودار سازمانی اداره کل دفتر شهردار ...


147
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران یکی از بازوهای اصلی شهرداری تهران ... مشاور فنی و ... شهردار ...


191
اداره مشاور شهردار در امور ... حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389


772
شهردار منطقه 13 تهران به مدت 24 ماه ... خدمات شهری/ مشاور عالی شهردار منطقه 20/ مشاور ...