794
... به مجمع تشخیص مصلحت نظام ... به ایثارگران به مجمع تشخیص ... نظام وظیفه در ...


548
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ... مصوبه مجمع تشخيص مصلحت ... مصلحت نظام در خصوص ...


499
... (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) ... ایثارگران در این ... را در این خصوص تهیه ...


480
... در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ... ایثارگران در ...


296
... مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... خود در خصوص 3 موضوع که مصوبه ... در امور ایثارگران و ...


765
آیین نامه اجرایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ... مصلحت نظام اسلامی در خصوص ...


814
مجمع تشخیص مصلحت نظام ... ایثارگران در مجمع تشخیص ... تشخیص مصلحت نظام در خصوص ...


243
در عين حال ... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ... اصلاحیه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام ...


892
... تشخیص مصلحت نظام در خصوص ... ایثارگران در مجمع تشخیص ... مصوبه اخیر مجلس در خصوص ...


229
... مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... مصوبه مجمع را ندارد.» در ... در خصوص اهمیت مجمع تشخیص ...


221
... مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... مصوبه مجمع را ندارد.» در ... در خصوص اهمیت مجمع تشخیص ...


775
... در مصوبه مجمع تشخیص ... در مجمع در مورد ایثارگران ... در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...


634
... مجمع تشخیص مصلحت نظام در ... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت: ... تشخیص مصلحت نظام در خصوص ...


681
... در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ... نگهبان در خصوص روند ... ایثارگران در سال ...


114
لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مجمع تشخیص ... در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...


539
... در خصوص تشخیص ... صرفاً در صورتی که مصوبه ای ... مجمع تشخیص مصلحت نظام از ...


272
... تواند در خصوص ... مجمع تشخیص مصلحت نظام ... محقق در مصوبه تشخیص مصلحت ...


222
کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ... مجمع در خصوص ... نظام پنج مصوبه مجلس در ...


42
مجمع تشخیص مصلحت نظام; ... بمنظور تشخیص مصلحت در موارد ... بررسی مصوبه‌هایی که ...


950
... به مجمع تشخیص مصلحت نظام ... به ایثارگران به مجمع تشخیص ... قانون در خصوص ...