712
تصویب‌نامه در خصوص معافیت مالیاتی صنایع ... سایر دستگاههای دولتی و حقوق ...


711
1- عائله مندی واولاد در دستگاههای دولتی از پرداخت ... دوازدهم میزان معافیت مالیاتی ...


1000
بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، «سقف معافیت مالیاتی ... دستگاههای دولتی ...


502
بنا به حکم ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده(۵) قانون ...


350
بخشنامه معافیت مالیاتی ... لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای ...


189
باتوجه به بخشنامه شماره1253/200مورخ30/1/1391 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390 بصورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماههای بعد فابل اعمال ...


5
عبدالرضا فرجیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: موضوع درخواست معافیت مالیاتی فرزندان جانبازان ۷۰درصد به بالا در سازمان متبوع در دست بررسی و پیگیری است که امید است در خواست ...


171
معافیت ها و حمایت های مالیاتی; معافیت ها و ... برای معاملات دولتی; ... دستگاههای اجرایی ...


655
کلیه دستگاههای اجرائی ذی ... ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای ... کلیه شرکتهای دولتی ...


339
دانلود بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق ... در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی ...


898
دانلود بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق ... در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی ...


15
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ... برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ...


122
جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و ... ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی ...


520
بـنا به حکم مـاده (52) قانون بـرنامـه پنجـساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامـی ایـران «سـقف مـعافیـت مـالـیاتی مـوضـوع مـواد (84) و (85) قـانون متالیاتهای مـستقیم در طول برنامه هر …


822
بخشنامه شماره 200/93/3 معافیت مالیات حقوق 93 توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) براي سال 1393، مبلغ يکصد و بيست ميليون


248
تبصره- شرکتهای دولتی ... کلیه دستگاههای دولتی ... معافیت‌های مالیاتی و ...


663
کلیه دستگاههای اجرائی ذی ... ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای ... کلیه شرکتهای دولتی ...


649
معافیت حقوق ۹۴ مصوب شد. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آن دسته از کارمندان دولت که ماهانه کمتر از یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شدند.


367
کتاب قانون مالیاتی قانون مالیات مالیات بر ارزش افزوده استخدام مالیات نمونه سوالات مالیات نرم افزار مالیاتی کتاب قانون مالیات های مستقیم کتاب قانون مالیاتهای


472
چرا شما فکر می کنید باید برای مشاغل غیر دولتی معافیت مالیاتی ... ماده۵۱ ـ کلیه دستگاههای ...