878
معافیت مالیاتی فرزندان جانبازان بالای 70درصد ، شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی استان در دست ...


568
معافیت‌های مالیاتی: ... ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههای ... و مدارس و دانشگاه‌های دولتی ...


748
معافیت مالیاتی فرزندان ... در دستگاه های دولتی و عمومی ... همه دستگاههای اجرایی و ...


661
مدیرکل بنیاد شهید خوزستان: معافیت مالیاتی فرزندان جانبازان بالای 70درصد در دست پیگیری است


336
سقف معافیت مالیاتی ... (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای ... دولتی ها ...


429
بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، «سقف معافیت مالیاتی ... دستگاههای دولتی ...


28
... قانون مذکور بعد از عبارت «معافیت های مالیاتی و ... کلیه دستگاههای دولتی، فهرست ...


471
اهواز - ایرنا - مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: معافیت مالیاتی فرزندان ...


290
کتاب قانون مالیاتی،قانون مالیات،مالیات بر ارزش افزوده،استخدام مالیات،نمونه سوالات ...


267
معافیت‌های مالیاتی: ... ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههای ... و مدارس و دانشگاه‌های دولتی ...


709
کتاب قانون مالیاتی،قانون مالیات،مالیات بر ارزش افزوده،استخدام مالیات،نمونه سوالات ...


38
معافیت‌های مالیاتی: ... ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههای ... و مدارس و دانشگاه‌های دولتی ...


18
مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: معافیت مالیاتی فرزندان جانبازان بالای ...


970
معافیت مالیاتی حقوق تا یک ... وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع ...


178
سقف معافیت مالیاتی مشاغل 94: ... برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) ...


542
معافیت مالیاتی فرزندان جانبازان بالای 70درصد ، شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی استان در دست ...


119
‌قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی ... موسسات ،سایر دستگاههای دولتی و حقوق ...


86
معافیت مالیاتی فرزندان ... دستگاه های دولتی و ... که در دستگاههای دولتی و عمومی ...


851
آکسومی ، رای دیوان درباره سقف معافیت مالیاتی ... و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ...


956
... موضوع معافیت مالیاتی فرزندان جانبازان زیر 70درصد که در دستگاههای دولتی و عمومی شاغل ...