145
دانلود بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق ... در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی ...


382
بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، «سقف معافیت مالیاتی ... دستگاههای دولتی ...


587
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت:«اگر قرار بر معافیت مالیاتی باشد، بخش های اقتصادی باید از این ...


157
جدول پنج ساله میزان معافیت مالیاتی حقوق و ... بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای ...


376
حسابداری حقوق و مزایا در دانشگاه های علوم پزشکی و سایر ادارات دولتی. معافیت مالیاتی و بیمه ...


476
با عنایت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی ...


113
بر اساس ماده52 قانون برنامه پنجم سقف معافیت مالیاتی ... مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی ...


674
بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق 95. به گزارش جام جم آنلاین ، هر ساله هیات وزیران میزان معافیت ...


111
۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههای ... قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در ...


866
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت:«اگر قرار بر معافیت مالیاتی باشد، بخش های اقتصادی باید از این ...


416
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت:«اگر قرار بر معافیت مالیاتی باشد، بخش های اقتصادی باید از این ...


671
بخشنامه با عنایت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت ...


295
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ... برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ...


66
تصویب‌نامه در خصوص معافیت مالیاتی صنایع ... سایر دستگاههای دولتی و حقوق ...


752
با سلام و احترام، در برخی از سازمان های دولتی ... دستگاههای دولتی ... معافیت های مالیاتی ...


151
1- عائله مندی واولاد در دستگاههای دولتی از پرداخت ... دوازدهم میزان معافیت مالیاتی ...


749
( یک معلم ) - بخشنامه : میزان معافیت مالیات بردرآمدحقوق سال ۱۳۹۲ - - ( یک معلم )


90
وبلاگ سعید لیلاز-به نظر من ملتی که مالیات خود را نمی پردازد، نمی تواند انتظار دموکراسی ...


857
اگر قرار بر معافیت مالیاتی باشد ... باشد؛دولتی که از ... نهادها و دستگاههای ...


962
ابلاغ بخشنامه پاداش وعیدی کارمندان دولت به دستگاههای ... دولتی و غیردولتی ... معافیت مالیاتی ...