167
نابینایی و معلولیت بینایی. از دست دادن بینایی یکی از جدیترین بدبیاری هایی است که در زندگی یک ...


77
معلولیت چیست؟ معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های عادی زندگی فردی یا ...


393
مقاله مقایسه تعادل ورزشکاران با معلولیت های بینایی، شنوایی و جسمانی با همتایان سالم ...


5
امیدوارم که اینگونه پروژه های اپن سورس گسترش ... ای توانبخشی بینایی مانند JAWS Screen Reader ...


95
شاید فکر کنید پدر یا مادر شما معلول نیست اما آیا تعریف معلولیت ... معلولیت های بینایی ...


826
نسیم بهار - تاثیر معلولیت بینایی بر خلاقیت - ... 20 پایی چیزی می بیند که فرد با دید معمولی آن را ...


875
برای مثال دستگاه بینایی که افراد مبتلا به اختلال بینایی را قادر به ... معلولیت و کنش‌های ...


42
سال گذشته در طرح غربالگری وبینایی سنجی کودکان 400 کودک دارای معلولیت های چشمی این شهرستان ...


754
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: در دو سال اخیر نوزادان قمی مورد تست‌های بینایی ...


535
انجمن خدمات فرهنگی رفاهی معلولین بینایی ... های مستمر فراهم ... دارای معلولیت بینایی است ، در ...


367
آشنایی با انواع معلولیت های جسمی و ... خونریزی های غیر عادی مادر به خصوص در ماه های اولیه ;


458
... آرتریت روماتوئید یکی از شایع ترین علل معلولیت های جسمی و اختلالات بینایی اکتسابی است ...


142
سال گذشته در طرح غربالگری وبینایی سنجی کودکان 400 کودک دارای معلولیت های چشمی این شهرستان ...


314
آرتریت روماتوئید از شایع‌ترین علل معلولیت‌های ... های جسمی و اختلالات بینایی ...


275
ارومیه - معاون پیشگیری از معلولیت های بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر ۸۰۰ پایگاه سنجش بینایی ...


950
مرکز آموزشی استثنایی شادی - علل معلولیت بینایی - آموزش و پرورش استثنایی استان همدان


817
یکی از روش های معافیت دائم از سربازی ... طبق بخش اول و دوم معلولیت های بینایی، معلول ...


310
بینایی‌سنجی علم مراقبت‌های بینایی است و آموزش دیدگان این رشته به عنوان پیشگامان مراقبت ...


895
دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت. ... بخش های تشریحی بدن نظیر اندامها ... 3ـ اختلالات بینایی ...


414
معلولیت بینایی ... تماس ‌ های اجتماعی آنان محدود شود و به نوبة خود در آنها احساس حقارت به ...