479
, سبک معماری های-تک ، High-Teck. جایگاه سبك سازی در معماری معماران، مهندسان و اندیشمندان همواره تمامی فكر و توان خویش را در راه ساخت مسكن مناسب صرف كرده اند.


838
برای دریافت فایل Word و Powerpoint سبک های تک تماس ... اين معماران آغازگر سبكي در اروپا بودند كه به ...


950
اولین ساختمان ساخته شده به سبک های‌تک ... تنهایی برای معماران های‌تک کافی نیست آنها دوست ...


379
این ایده‌‌ی در ساختمان‌‌های بعدی این معمار یا دیگر معماران سبک های‌‌تک بدلیل به صرفه نبودن پیگیری نشد اما سازه‌‌ها و عناصر کششی پس از آن جایگاه …


277
-معرفی چند بنا که به سبک های تک ساخته شده ... معماران‌ های ـ تک از پوسته ساختمان به عنوان پوست ...


710
پاورپوینت معرفی و بررسی سبک معماری های- تک – در این مطلب مقاله ای کامل در رابطه با سبک معماری های تک در درس معماری معاصر غرب را برای همراهان خط معمار آماده نموده ایم.


847
معماری هایتک یا معماری فناوری برتر یا تکنولوژی پیشرفته (high-tech) یک سبک معماری وطراحی صنعتی است که در سال 1970 پدیدار شد و عناصر پیشرفته تکنولوژی و صنعت را …


768
معماران های تک به تاریخ علاقه مند هستند و ... نظریه پرداز سبک های تک در این مورد بر این ...


532
در این مطلب مقاله ای کامل در رابطه با سبک معماری های تک در درس معماری ... معماران های تک ...


782
معماران های – تک از پوسته ... آن ملاحظه می شود که معماران سبک های های_تک و اکو_تک به سمت ...


227
طراحی فود کورت پلاتین ترکیبی از سبک های ... های ویلایی یا تک واحده ... های گروه معماران ...


503
در این میان روش‌های گوناگون ... نام اکو_تک ... معماران این سبک همواره در کنار ...


862
سبک ها. های تک hi_tech. ... معماران « های – تک » مانند فوتوریسم ها معتقدند که هر نسلی در هر عصری ...


665
برج ایفل در نمایشگاه 1889 پاریس ساختمان ایده آل و آرمانی معماران های-تک ... سبک های-تک چند ...


501
معماری های -تک کودک ناز پرورده ی معماری امروز!، سبک های معماری ، سبک هایتک سبک مابین مدرن و پست مدرن


196
حسن این کاربنا به نظر معماران های-تک ... ریچارد راجرز به عنوان نظریه پرداز اصلی سبک های – تک ...


946
معرفی سبک معماری های‌ تک ... استفاده از تکنولوژی روز به تنهایی برای معماران های‌تک کافی ...


924
کم کم تغیر نگرشی در بینش معماران این سبک به دجود ... می‌گذارند، معماران های ـ تک داخل ...


963
این ایده‌‌ی در ساختمان‌‌های بعدی این معمار یا دیگر معماران سبک های‌‌تک بدلیل به صرفه ...


12
از دید معماران های تک ... – کف طبقات از بتن درجا و سبک ساخته شده و به سبک پل های معلق و ...