414
دیکتاتور یک رهبر سیاسی است که ... معنای این واژه در تعاریف جدید خود در بسیاری از مواقع با بی ...


648
آریستوکراسی به معنای اشرافیت است و معمولاً آن قشر و دسته‌ای ... مرده پرستان در سوگ دیکتاتور.


106
تاریخ پیدایش فاشیسم در ایتالیا همواره همراه بوده با درخشش نام متفکر اکتوالیست ایتالیایی جیوانی جنتیله.


254
معنای لغوی "عسکر" تاریخ انتشار : ... میلتون فریدمن؛ شریک دیکتاتور یا رفیق ...


557
متن شبهه یا سوال : چرا خمس فقط به غنیمت جنگی تعلق نمیگیرد؟ (با توجه به اینکه اهل سنت با توجه به آیه قرآن معتقدند که خمس فقط به غنیمت جنگی تعلق میگیرد.)


447
معنای لغوی ابتلا ابتلاء از ماده «بَلا یَبْلُوا» و به قولی از «بَلیَ یَبْلی» مشتق است.


305
«دموس» می‌تواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد که در پولیس یا دولت-شهر زندگی می‌کنند و ...


34
امروز دیگر معنی لغوی قبل از این که راه ... به معنای «مردم ... ها» همچون یک دیکتاتور ...


194
محمدرضا نیکفر − بهترین توصیه‌ای که می‌توان در موقعیت فعلی به "اپوزیسیون" در ایران کرد این است که این واژه "اپوزیسیون" را کنار بگذارد.


825
معنای لغوی آلبومینوری یعنی وجود آلبومین بالا در ... وقتی دیکتاتور بر سر عقل میاید,کیم جونگ ...


611
معنای لغوی آلبومینوری یعنی وجود آلبومین بالا در ... وقتی دیکتاتور بر سر عقل میاید,کیم جونگ ...


260
یک دیکتاتور فقط به ... این اقا معنی لغوی کلمه ... دوست عزیز، مهم نتیجه اش است، نه معنای لغوی.


416
معنای لغوی حصر یعنی گرد گرفتن چیزی و احاطه کردن و محاصره به همان معنا که بیشتر در جنگ و نزاع ...


136
تنفیذ به معنای فرستادن ... امروز فرا گرفته که رویکردهای دیکتاتور موبانه دیگر جایی در ...


799
واژه امام كه از ماده «اَمّ» می‎باشد در اصل به معنای ... معنای لغوی آن یعنی ... دیکتاتور ...


722
بیعت، دو معنای لغوی ... والله دروغ چرا این دیکتاتور ها اینقذه ابله هستند که حتی درپایان ...


642
این واژه در علوم سیاسی نیز، معنایی مشابه معنای لغوی ... اردوغان یک دیکتاتور نیست و حکومت ...


910
چکیده تروریسم واژه ای یونانی به معنای ایجاد ... لغوی ارهاب با ... دیکتاتور و قدرتمند ...


414
معنای لغوی این واژه در زبان ژاپنی « تا کردن کاغذ» است و تمام مدلهای کاغذ و تا ... آقای دیکتاتور!


173
معنای لغوی ... ، خروج این شخص کاسر العین در صنعاء، در نطفه خفه شد و پرونده این دیکتاتور و ...