941
دیکتاتور یک رهبر سیاسی است که ... معنای این واژه در تعاریف جدید خود در بسیاری از مواقع با بی ...


933
معنای لغوی "عسکر" تاریخ انتشار : ... میلتون فریدمن؛ شریک دیکتاتور یا رفیق ...


340
واژه‌های دارای ریشه فرانسوی که در زبان فارسی معمول شده‌اند و بصورت وام واژه درآمده‌اند به ...


903
تنفیذ به معنای فرستادن ... امروز فرا گرفته که رویکردهای دیکتاتور موبانه دیگر جایی در ...


906
بیانیه سپاه در واکنش به نسل‌کشی در میانمار/ آماده کمک به آوارگان که اکثرا از اهل سنت هستند ...


826
پایان شگفت‌انگیز دیکتاتور و همسرش! / خبر ...


216
واژهٔ هدونیسم از واژهٔ یونانی هدونی به معنای شهوت وام گرفته‌شده‌است. ... دیکتاتور


958
معنای کمونیست تعریف امپریالیسم معنای ...


8
انتخاب دیکتاتور ... هفدهم از جمله دکارت، اسپینوزا، و گوتفرید لایبنیتز به کار رود به معنایِ ...


953
پایان شگفت‌انگیز دیکتاتور و همسرش! عکس: زلزله | کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصر شیرین و... ...


306
انتخاب دیکتاتور ... هفدهم از جمله دکارت، اسپینوزا، و گوتفرید لایبنیتز به کار رود به معنایِ ...


255
پایان شگفت‌انگیز دیکتاتور و همسرش! عکس: زلزله | کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصر شیرین و... ...


129
صراط: یک نظرسنجی برای انتخاب دیکتاتور سال 2015 توسط بخش خارجی رادیوی دولتی هلند که از سال 1926 ...


373
دانشنامه اسلامی طهور : این مقاله در باره معنای خوف از خدا است


857
در آن زمان، استالین، دیکتاتور معروف اتحاد جماهیر شوروی، تصمیم گرفت که این پروژه را از یک ...


510
«دموس» می‌تواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد که در پولیس یا دولت-شهر زندگی می‌کنند و ...


546
به اطلاع دوستان عزیز برسونم که این لغت نامه جهت حل جدول دوستان جمعه هر هفته آپدیت میشود


537
با توجه به آن چه که در تبیین معنای لغوی ولایت مطلقه ... رژیم های دیکتاتور، بی تقوایی و ...


112
سلفی‌گری در معنای لغوی به معنی تقلید از ... تصویری از دیکتاتور بعثی به عنوان ...


239
لذت ازاد شدن از دست دیکتاتور ... یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد ...