612
دیکتاتور یا ... معنای این واژه در تعاریف جدید خود در بسیاری از مواقع با بی رحمی و ستم ...


386
معنای لغوی تحقیق. همه‌ شما با معنی كلمه‌ تحقیق آشنایید و بارها آن را به كار برده و یا ...


374
... و لغت نویسان آن را به معنای ... مفهوم سخن وگفتار با معنای لغوی کلمه یعنی زخم ...


495
آنتی دیکتاتور. ... که به معنای واقع است، مشتق شده و در واقع به معنای مکتب اصالت واقع است.


493
معنای لغوی ... واژگان تصوف ، مصدر لازم ثلاثی مزید از باب تفعل ، در لغت به معنای صوفی شدن ...


699
معنی لغوی منویات - اخبار رازنامه ... معنی لغوی ...


589
معنی واژهٔ فرهنگ در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


848
معنی رایان : در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای ...


245
معنای توسل چیست؟ در ابتدا برای بررسی معنای توسل به کتب معتبر لغت مراجعه می کنیم: خلیل ...


915
واژه‌شناسی «فقه»، «فقیه» و «تفقه» و بررسی معنای لغوی و تفکیک آن از معنای اصطلاحی و پی ...


292
معنی واژهٔ فرهنگ در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


576
معنای لغوی ولایت در لغات وفرهنگهای عربی 2 (فرهنگ جامع نوین) وَلى( فُلاناً وَلْياً، ض: ...


418
واژه‌شناسی «فقه»، «فقیه» و «تفقه» و بررسی معنای لغوی و تفکیک آن از معنای اصطلاحی و پی ...


971
معنا و مفهوم رجعت معنای لغوی : الفاظ مختلفی برای این اصل اعتقادی در قرآن کریم و ...


325
معنای لغوی ... معنای اصطلاحی ...


325
معنای لغوی و اصطلاحی دعا ...


694
اسم پسرکوچولوی من سامیاره که معنای لغوی آن ... aghasamyar.niniweblog.com/…/14/ ...


935
معنای لغوی و اصطلاحی. واژه بدعت، از ماده «ب د ع» به معنای نوآوری و پدید آوردن چیزی است ...


718
دانشنامه اسلامی طهور : این مقاله در باره معنای لغوی تقوا است


854
معنای لغوی در دو کتاب مشهور بدین گونه آمده: تبرّی به دوری و جدا شدن از چیزی گفته می ...