490
جنتیله سرانجام در راه مذاکره برای آزادی روشنفکران ضد فاشیست که ... اند این معنی را ...


576
معنی واژهٔ فاشیست در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


790
فاشیست یعنی چه ... فِیسز به معنی گروهی از شاخه‌های ... موسولینی از این لغت در تعریف و نامگذاری ...


270
معنی فاشیسم : ... آخرین واژه های اضافه شده به لغت ... رجوع به فاشیست شود.


162
معنی واژهٔ فاشیسم در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از ... لغت‌نامه ...


618
لغت نامه ... روشنفکران ضد فاشیست که از ... ندیده‌اند، این معنی را نفهمیده‌اند که ...


520
افت اله خمینی دجال یکی از فاشیست های عصر ما ست که گجستک و دیگر الفاض برای نام خبیث این ضد بشر ...


351
نفوذ سرویس های امنیتی در جریان‌های افراطی بسیار راحت است و همان‌طور که این دستگاه‌ها در ...


714
در پاسخ به سؤالی در بارهٔ چیستی فمینیسم، پاسخی جامع نمی‌توان داد. گروهی آن را جنبشی سازمان ...


947
مارکسیسم مکتبی سیاسی و اجتماعی است که تحت تأثیر اندیشه‌های کارل مارکس فیلسوف و انقلابی ...


559
مارکسیسم مکتبی سیاسی و اجتماعی است که تحت تأثیر اندیشه‌های کارل مارکس فیلسوف و انقلابی ...


30
معنی مصدر در لغت ... ی جادویی داشت ارتباط داره « سِـر اُسوالد موزلی » در دهه ی 1930 رهبر فاشیست ...


961
آبادیس - معنی اسم عبدالصمد = اسم: عبدالصمد - نوع: پسرانه - ریشه اسم: عربی - معنی: بنده پروردگار ...


741
به معنی باز، گشوده ... شیفر-شیمی-شیمیست-صافِن-فا-فارPhare-فاراد-فاز-فاشیست-فاکتور- ...


532
بحث تداخل واژه­های ترکی- مغولی آن هم در چهار و پنج­ هزار سال قبل در زبان­های سامی، شاید برای ...


981
معنی لغت ترک ... مادی و از سوی پدر پارسی هستند؛ یعنی کوروش بزرگ؛ خار چشم پان ترکان فاشیست) ...


792
(لغت‏نامه دهخدا). از پيشوايان بزرگ اين سبك در ادبيات بايد در فرانسه «بالزاك» را نام برد كه ...


946
دربی در فرهنگ و لغت نامه ورزشی به معنی مصاف ورزشی دو تیم ... به موسولینی فاشیست معروف ...


790
نام حزب فاشیست ... در لغت به معنای ریشه است و این ... بود، می‌تواند به معنی مستقل از ...


172
ریشه لغت آنارشیسم ... Archon به معنای حاکم و پیشوند An به معنی ... ۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست.