692
لغت نامه - فاشیسم - این وبلاگ درستی هیچ یک از مطالب خود را تضمین نمی کند.


417
آنچه در حکومت وحدت ملی فراموش شده مردم است. سفیر و وزیر و وکیل و رییس این حکومت همه دنبال ...


52
آریایی (Aryan با تلفظ / ˈ ɛ ə r ɪ ə n / در زبان انگلیسی) نام قومی مردم ایران و کلمه‌ای است مشتق شده ...


653
صفت «laïque» در فرانسوی که ابتدا متضاد «clérical» بود، می‌تواند به معنی مستقل از سلطه مذهب هم به ...


562
ترک زبانی یا ترک نژادی؛ مسئله این است


325
راهنمای حل جدول (لغاتی که با حرف الف شروع می شود) اخبار مهم هفته راهنمای حل جدول رضا اهل کدوم ...


119
فئودالیسم یا نظام ارباب–رعیتی دهقان و پادرم داری یا تیول‌داری (ترکی) یا حکومت ملوک ...


460
پاسخ به: تعیین نام سال شمسی در دوره 12 ساله حیوانی تقویم ترکی – مغولی سلام فاطمه خانم خسته ...


155
از قهرمان و شعار، تا بی قهرمانی و شعور . در فرهنگ و همزمان عواطف ما ، شخصیت قهرمان که عادتا در ...