152
معنی واژهٔ فاشیست در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


875
جنتیله سرانجام در راه مذاکره برای آزادی روشنفکران ضد فاشیست که ... اند این معنی را ...


635
معنی واژهٔ فاشیسم در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از ... لغت‌نامه ...


39
لغت نامه ... روشنفکران ضد فاشیست که از ... ندیده‌اند، این معنی را نفهمیده‌اند که ...


301
در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش ... (کلمه آلمانی به معنی ...


370
رویه ثابت در همه دولت‌ها،هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع،امور خارجه و اطلاعات بوده ...


57
فاشیست یعنی چه ... فِیسز به معنی گروهی از شاخه‌های ... موسولینی از این لغت در تعریف و نامگذاری ...


512
وی بسال 1937 در صف جمهوریخواهان علیه فاشیست ها و فرانکو مبارزه کرد ... معنی پیکاسو در لغت نامه ...


383
در پاسخ به سؤالی در بارهٔ چیستی فمینیسم، پاسخی جامع نمی‌توان داد. گروهی آن را جنبشی سازمان ...


581
معنی مصدر در لغت ... ی جادویی داشت ارتباط داره « سِـر اُسوالد موزلی » در دهه ی 1930 رهبر فاشیست ...


224
معنی لغت ترک ... مادی و از سوی پدر پارسی هستند؛ یعنی کوروش بزرگ؛ خار چشم پان ترکان فاشیست) ...


155
(لغت‏نامه دهخدا). از پيشوايان بزرگ اين سبك در ادبيات بايد در فرانسه «بالزاك» را نام برد كه ...


644
به اطلاع دوستان عزیز برسونم که این لغت نامه جهت حل جدول دوستان ... بیان و تشریح معنی آیات قرآن ...


638
« سِـر اُسوالد موزلی » در دهه ی 1930 رهبر فاشیست انگلیسی بود که به ... معنی مصدر در لغت نامه ...


21
تیرانی Tyrannie =; به معنی حکومت ستمگری و جور و ظلم است. تیرانیسید Tyrannicide =; ... فاشیست Fachiste =; ...


785
یافتن پاسخ به چه معنی ... نمونه هایی از دولت فاشیست به نام دولت های ایتالیایی و آلمانی در ...


96
لغت فاشیست هنوز هم برای توصیف ملی گرایان یا نژاد پرستان ... (Jude) به معنی یهودی علامتگذاری ...


190
معنی لغت ترک ,واژه ترک ,محدوده واژه ترک


153
بحث تداخل واژه­های ترکی- مغولی آن هم در چهار و پنج­ هزار سال قبل در زبان­های سامی، شاید برای ...


558
لغت نامه - این ... شرقی و دیکتاتوریهای فاشیست از نوع اینگونه ... میتوان تندرو و تندروی معنی ...