572
معنی واژهٔ مرکبات در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


843
معنی واژهٔ مرکبات در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


737
در فهرست زیر نام‌های ایرانی به همراه معنی آن ذکر شده ... از مرکبات درشت تر از مرکبات دیگر ...


532
آبادیس - معنی citrus = (موسیقی - آلت زهی گلابی شکل با پشت مسطح که در قرن های پانزده تا هجده باب بود ...


552
لغت نامه اِنی | (مُ رَ کَّ) (اِ.) به درختان پرتقال ، نارنج ، نارنگی و لیمو گفته می شود.


876
پرتقال (به دری: مالته) میوه‌ای از خانواده مرکبات می‌باشد. درخت آن همیشه سبز و پر برگ است و ...


720
پرورش و شرایط محیطی مورد نیاز مرکبات ... مناطق کشت درختان مرکبات می‌باشد ،‌ بدین معنی که : ...


725
معنی نام: 1: تابان ... میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت تر است. 29:


926
قوه قضاییه قوه قضائیه حقوقی خبرگزاری میزان میزان mizanonline دادستان اخبار حقوقی دادسرا ...


319
درصد تأثیر معنی داری بر ... محلول پاشی ازت از مهمترین برنامه های کودی مرکبات در ایران به ...


232
صورتی نماینده رومانتیک بودن ، عشق و دوستی است.همچنین به معنی ... رنگ مرکبات ، نارنجی ...


883
بررسی امکان استفاده از هسته مرکبات حاصل از ضایعات کارخانه های فرآوری به عنوان منبع روغن ...


915
ریشه یابی قدمت و منشا مرکبات ریشه یابی مرکبات قدمت مرکبات,آشنایی با قدمت مرکبات,كشف ريشه ...


155
در این آزمایش، واکنش های فیزیولوژیکی دو پایه مرکبات ... به طور معنی داری طی شش هفته کشت در ...


266
معنی کام کوات : میوه ای از تیره مرکبات -پرتقال تزئینی-به شکل ورنگ وطعم پرتقال وبه اندازه تخم ...


588
مرکبات جزء ... نتایج مقایسات میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که اختلاف‎های معنی‌داری ...


536
نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود روند افزایشی معنی دار در ... کننده مرکبات است و بر ...


862
تاثیر سطوح مختلف کلرور سدیم برغلظت عناصر پر مصرف در شاخساره دانهالهای پنج گونه مرکبات شامل ...


339
معنی citrus به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود ...


502
گزارشهای علمی آشنایی با قدمت مرکبات, آشنایی با مرکبات, ریشه یابی قدمت و منشا مرکبات, ریشه ...