470
معنی واژهٔ آمرانه در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


332
معنی واژهٔ اصرار در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


55
آبادیس - معنی imperative = آمرانه، فرمان گونه، تحکم آمیز، واجب، ضروری، بایسته، ناگزیر، ناچار، بایا، وایا، (دستور زبان) امری، ضرورت، بایستگی، …


780
سایت خبری تحلیلی کلمه ... به “توسعه آمرانه” همّت گماشت و با ... نسبت‌شان با خیابان معنی می ...


801
کلمه معنای فارسی، ترجمه انگلیسی، عربی و... تصاویر منتخب کلمات و لغات فارسی آمرانه,درباره آمرانه,تولید آمرانه,رنگ آمرانه,انواع آمرانه,عکس آمرانه,تصویر آمرانه,آمرانه چیست؟,معنی آمرانه,ترجمه ...


775
امکان شکار لغات با ایست نشانگر موس بر روی متن (نمایش معنی کلمه و تلفظ شفاف آن) ...


347
سایت خبری تحلیلی کلمه ... معنی ندارد نفت ایران صادر نشود و نفت ... توصیه برادرانه یا حکم آمرانه.


646
1- آمرانه تعیین تکلیف کردن، دستور قاطع دادن 2- گوشمالی ... معنی کلمه lay به ...


121
معنی کلمه و ترجمه dogmatize به انگلیسی و فارسی dogmatize - آمرانه اظهار عقیده کردن ، مقتدرانه سخن گفتن ، تعصب مذهبی نشان دادن -


898
معنی کلمه و ترجمه امرانه به انگلیسی و فارسی امرانه - imperious , peremptory -


11
معنی کلمه آمرانه به انگلیسی imperiously. معنی کلمه آمرانه به انگلیسی imperiously.


111
... رفته اند یا جنبه آمرانه و مطلوب خود را از ... (معنی آنومالی) ... (معنی کلمه انومالی) (معنی کلمه ...


608
معنی کلمه و ترجمه magistral به انگلیسی و فارسی magistral - دستوری، آمرانه ، قاطع، قطعی، امری، مقتدر -


398
مروارید - معنی واژه سیاست .سیاست - اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در مسلمانی ماست


588
جستجو در لغتنامه دهخدا > کلمات با الگوی آ* آمرانه. چون آمر. آملج. مُعرّب آمله . آماده کرده. ساخته . مُعَ


94
همانطور که در ترجمه معنی لعن گذشت ، معنای لعن همان طلب دوري از رحمت خداست ؛ يعنی لعنت كننده ...


320
طبقه‌بندی منابع قدرت. قدرت فردی:۱-قدرت مرجعیت ۲-قدرت تخصصی قدرت سازمانی :۱-قدرت قانونی ۲-قدرت پاداش و تنبیه


510
معنی کلمه آمپول زدن به انگلیسی inject. معنی کلمه آمپول زدن به انگلیسی inject. ... آمرانه آمرزش ...


319
زبان به معنی اعم ... و از آن روز که فرهنگ ادبی ایران را از هرباره و به معنای علمی ‌‌کلمه ...


330
در لغت نامه دهخدا در معنی این کلمه ... این جنبه تکلیفی و آمرانه به قاضی اختیار تفسیر می ...