738
معنی واژهٔ آمرانه در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


159
معنی واژهٔ اصرار در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


332
سایت خبری تحلیلی کلمه ... به “توسعه آمرانه” همّت گماشت و با ... نسبت‌شان با خیابان معنی می ...


424
آبادیس - معنی Masterfully = آمرانه، بطور تحکم آمیز، ریاست مابانه، خود سرانه


311
آبادیس - معنی imperative = آمرانه، فرمان گونه، تحکم آمیز، واجب، ضروری، بایسته، ناگزیر، ناچار، بایا، وایا، (دستور زبان) امری، ضرورت، بایستگی، …


73
معنی کلمه آمرانه به انگلیسی imperiously. معنی کلمه آمرانه به انگلیسی imperiously. ترجمه ...


694
امکان شکار لغات با ایست نشانگر موس بر روی متن (نمایش معنی کلمه و تلفظ شفاف آن) ...


604
معنی کلمه و ترجمه dogmatize به انگلیسی و فارسی dogmatize - آمرانه اظهار عقیده کردن ، مقتدرانه سخن گفتن ، تعصب مذهبی نشان دادن -


61
شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه ... آمرانه” همّت گماشت ... با خیابان معنی ...


780
معنی کلمه و ترجمه ladder به انگلیسی و فارسی ladder - نردبان ، نردبان بکار بردن ، نردبان ساختن ladder back - ( درمورد صندلی ) دارای پشتی بلند، پشت نردبانی


167
... رفته اند یا جنبه آمرانه و مطلوب خود را از ... (معنی آنومالی) ... (معنی کلمه انومالی) (معنی کلمه ...


911
مروارید - معنی واژه سیاست .سیاست - اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در مسلمانی ماست


994
معنی کلمه آمپول زدن به انگلیسی inject. معنی کلمه آمپول زدن به انگلیسی inject. ... آمرانه آمرزش ...


177
همانطور که در ترجمه معنی لعن گذشت ، معنای لعن همان طلب دوري از رحمت خداست ؛ يعنی لعنت كننده ...


81
طبقه‌بندی منابع قدرت. قدرت فردی:۱-قدرت مرجعیت ۲-قدرت تخصصی قدرت سازمانی :۱-قدرت قانونی ۲-قدرت پاداش و تنبیه


765
در لغت نامه دهخدا در معنی این کلمه ... این جنبه تکلیفی و آمرانه به قاضی اختیار تفسیر می ...


736
زبان به معنی اعم ... و از آن روز که فرهنگ ادبی ایران را از هرباره و به معنای علمی ‌‌کلمه ...


953
جستجو در لغتنامه دهخدا > کلمات با الگوی آ* آمرانه. چون آمر. آملج. مُعرّب آمله . آماده کرده. ساخته . مُعَ


246
سایت خبری تحلیلی کلمه - KALEME.com - Iran's latest breaking news and analysis. میراثخواران مدل رضا شاهی چه کسانی هستند؟


493
Accounting, Statistics, Math glossary - Part 4اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 4