499
عضو هیئت مدیره استقلال تاکید کرد که کمیته فنی تیم ملی باید سرمربی پرتغالی کشورمان را برای دعوت مهدی رحمتی به تیم ملی متقاعد کند.


214
معینی: کی‌روش در مورد دعوت رحمتی به تیم ملی خودخواهی می‌کند/ صالح کار بچگانه‌ای کرد عضو هییت مدیره استقلال تاکید کرد که کمیته فنی تیم ملی باید سرمربی پرتغالی کشورمان را برای دعوت مهدی رحمتی ...


917
معینی: کی‌روش در مورد دعوت رحمتی به تیم ملی خودخواهی می‌کند/ صالح کار بچگانه‌ای کرد عضو هییت مدیره استقلال تاکید کرد که کمیته فنی تیم ملی باید سرمربی پرتغالی کشورمان را برای دعوت مهدی رحمتی ...


29
معینی: کی‌روش در مورد دعوت رحمتی به تیم ملی خودخواهی می‌کند/ صالح کار بچگانه‌ای کرد عضو هییت مدیره استقلال تاکید کرد که کمیته فنی تیم ملی باید سرمربی پرتغالی کشورمان را برای دعوت مهدی رحمتی ...


626
مدافع عراقی تیم فوتبال سیاه جامگان که با این باشگاه به توافق نهایی رسیده بود، از حضور در ایران منصرف شد و به سوید برگشت!


84
معینی: کی‌روش در مورد دعوت رحمتی به تیم ملی خودخواهی می‌کند/ صالح کار بچگانه‌ای کرد عضو هییت مدیره استقلال تاکید کرد که کمیته فنی تیم ملی باید سرمربی پرتغالی کشورمان را برای دعوت مهدی رحمتی ...


416
سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ سوالی که برنامه کارلوس کی روش را پس از اردوی سوم تیم ملی جویا شد گفت: آقای کارلوس کی روش یک برنامه ای دارد که هنوز آن را به اطلاع ما نرسانده قطعا اگر برنامه ...