186
مرتضى مداحى* چكيده برخى معتقدند «قدرت» هدف نيست، بلكه ابزارى است براى رسيدن به اقتصاد. برخى ...


65
همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: مفهوم قدرت سیاسی از مهم‌ترین مفاهیم سیاسی است، به طوری که ...


653
طراحی سایت, بهینه سازی سایت, طراحی وب سایت و طراحی پرتال , گروه نرم افزاری نیووب و بهینه سازی ...


419
قدرت در علوم اجتماعی وعلوم سیاسی کلیدی ترین مفهوم است .برترانت راسل معتقد است : قدرت را می ...


744
همان گونه که در بخش اول به آن اشاره شد فصل ممیز سیاست از سایر حوزه ها مقوله قدرت است.


145
روابط بین الملل - «مفهوم قدرت و جایگاه آن در تئوری روابط بین الملل» - مقالات تفسیری در باب ...


235
یکی از مجادله برانگیزترین منازعات فکری در حوزه نظریه‌های سیاسی بحث در باب چرخش مفهوم قدرت ...


222
تبيين مفهوم قدرت سياسي در قرآن - نويسنده: سيدکاظم سيدباقري يکي از اساسي‌ترين م-تبیین-مفهوم ...


618
مفهوم توان ... ، ضریب قدرت یا CosΦ پس فاز بوده ، CosΦ>0 و SinΦ>0 می باشند و لذا مدار مذکور قدرت ...


590
قدرت" از مقوله‏های بنیادین در فلسفهء سیاسی است که درباره آن مطالب بسیاری نوشته شده است اما ...


687
مفهوم تئوری: گشتاور: تعریف ساده گشتاور عبارت است از ، نیروئی که جهت دوران جسم حول محوری مشخص ...


723
هدف اصلی مقاله حاضر بازشناسی نوع نگاه میشل فوکو به مقوله قدرت و ماهیت آن می باشد.


60
در حقيقت توانائى فرد (يا افراد) در نفوذ بر ديگران براى انجام کارى مى‌باشد. مفهوم قدرت به ...


83
از نظر وی، مفهوم قدرت ارتباط مستقیم با مفهوم طبقه‌ دارد و تجلی آن در مبارزه‌ای رودررو ...


568
مفهوم سیاست. سیاست ... کوشش برای نگهداری یا بدست آوردن قدرت یا کاربست قدرت دولت در جهت هدف‌ها ...


998
قدرت سياسي و مفهوم‌هاي مرتبط با آن - نويسنده: سيدکاظم سيدباقري قدرت از مفهوم‌هاي ک-قدرت ...


463
قدرت بزرگ جهانی (به ... فرانسه در دورهٔ پس از جنگ»، مورخ فرانسوی ژان باپتیست دوراسل از مفهوم ...


117
این تعریف دقیقا مفهوم قدرت یا توان است، یعنی هر چه بتوانیم انرژی بیش تری در زمان کمتری ...


245
مفهوم قدرت بازار چیست؟در متون اقتصادی از قدرت بازار به عنوان توان عوامل بازار در ...


786
در این مقاله، تلاش بر آن است تا از طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ی قدرت و نیز با بهره گیری از ...