597
مرتضى مداحى* چكيده برخى معتقدند «قدرت» هدف نيست، بلكه ابزارى است براى رسيدن به اقتصاد. برخى ديگر قائل‏اند «قدرت» خود جايگاه دلنشين و هدفى است كه جاه‏طلبى انسان او را به رسيدن به آن سوق مى ...


516
همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: مفهوم قدرت سیاسی از مهم‌ترین مفاهیم سیاسی است، به طوری که از آن به عنوان جوهر سیاست یاد می‌شود.


426
یکی از مجادله برانگیزترین منازعات فکری در حوزه نظریه‌های سیاسی بحث در باب چرخش مفهوم قدرت در دیدگاه میشل فوکو است.این مسئله که فوکو با طرح دیدگاهی بدیع، با عدول از دیدگاه‌ های رایج، قدرت را ...


871
مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران دکتر محمود سریع القلم چکیده: در نظام بین الملل فعلی، سیاست خارجی تابعی از نظام داخلی کشورها شده است و نمی تواند به عنوان یک متغیر مستقل تلقی ...


519
- دویست و هشتادو ششمین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی به قدرت اراده می پردازد. سخنران دویست و هشتادو ششمین سم


391
قدرت در علوم اجتماعی وعلوم سیاسی کلیدی ترین مفهوم است .برترانت راسل معتقد است : قدرت را می توان به معنی پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد.پس قدرت مفهومی است کمی.راسل مقوله قدرت را در علوم اجتماعی ...


254
مفهوم تئوری: گشتاور: تعریف ساده گشتاور عبارت است از ، نیروئی که جهت دوران جسم حول محوری مشخص به آن وارد می آید .


79
روابط بین الملل - «مفهوم قدرت و جایگاه آن در تئوری روابط بین الملل» - مقالات تفسیری در باب مسایل بین المللی


610
معمولا قدرت تولیدی پیشرانه، مهمترین ویژگی عملکردی یک خودرو توصیف می شود، اما تفاوت اعداد و ارقام مطرح شده در این رابطه برای بسیاری افراد مشخص نیست.


53
قدرت بزرگ جهانی (به ... فرانسه در دورهٔ پس از جنگ»، مورخ فرانسوی ژان باپتیست دوراسل از مفهوم ...


160
/برخی به اشتباه سرچشمه توفیقات نهضت امام خمینی را قدرت کاریزمای وی می‌پنداشتند. چنین ادعایی مستلزم آن بود که همه چیز در جمهوری اسلامی پس از رحلت امام به پایان برسد اما...<br />


735
در این مقاله، تلاش بر آن است تا از طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ی قدرت و نیز با بهره گیری از ...


309
میشل فوکو هیچ وقت دنبال شناخت قدرت یا اینکه فیلسوفی مولف در این زمینه قلمداد بشود، نبود اما اکنون به این عنوان در میان فیلسوفان پست مدرن مشهور است.


592
مقاله زیر در مجله علمی پژوهشی غربشناسی بنیادی (شماره 6 / پاییز و زمستان 1391) منتشر شده است *** چکیده: هدف اصلی مقاله حاضر بازشناسی نوع نگاه میشل فوکو به مقوله قدرت و …


739
مفهوم توان ... ، ضریب قدرت یا CosΦ پس فاز بوده ، CosΦ>0 و SinΦ>0 می باشند و لذا مدار مذکور قدرت ...


126
مفهوم قدرت و گشتاور. مفهوم تئوری: . گشتاور: تعریف ساده گشتاور عبارت است از ، نیروئی که جهت دوران جسم حول محوری مشخص به آن وارد می آید .


850
همشهری‌آنلاین: دویست و هشتادو ششمین سمینار ادواری عصب‌پژوهی اجتماعی به قدرت اراده می‌پردازد.


530
مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری: فصلنامه پژوهش حقوق کیفری: مقاله 1، دوره 3، شماره 11، تابستان 1394 ، صفحه 38-9 اصل مقاله (256 k)


683
مفهوم تئوری: گشتاور: به گزارش تارک خودرو : تعریف ساده گشتاور عبارت است از ، نیروئی که جهت دوران جسم حول محوری مشخص به آن وارد می آید.


868
همشهری‌آنلاین: دویست و هشتادو ششمین سمینار ادواری عصب‌پژوهی اجتماعی به قدرت اراده می‌پردازد.