65
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينكه در کشور ما سالیانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار ... مقابله ...


655
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر . تير . ۱۳۹۷


934
مصرف نیم ساعت قلیان معادل مصرف بیش از 70 نخ سیگار ... با توجه به ... قلیان مقابله کنند و در ...


304
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت ...


277
می‌توان گفت اولین کلمه‌ای که پس از شنیدن نام قهوه به ذهن بسیاری از افراد می‌رسد، سیگار است.


582
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت ...


935
هشدار به هواردان احمدی‌نژاد; استقرار پلیس نظامی روسیه در دوما "ترامپ از خدمتکار برجش یک فرزند دارد"


249
گزارش برگزاری کارگاه منطقه ای مقابله ... نخ سیگار مصرف ... به وزارت بهداشت گفت: با توجه ...


767
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر «ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز»، معاون بهداشت وزارت بهداشت ...


501
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت ...


767
گزارش برگزاری کارگاه منطقه ای مقابله ... نخ سیگار مصرف ... به وزارت بهداشت گفت: با توجه ...


121
می‌توان گفت اولین کلمه‌ای که پس از شنیدن نام قهوه به ذهن بسیاری از افراد می‌رسد، سیگار است.


885
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر «ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز»، معاون بهداشت وزارت بهداشت ...


241
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت ...


395
محور فعالیت های وزارت بهداشت با هدف ... و مقابله با ... بحث سیگار را با صنایع ...


62
معاون بهداشتی وزارت بهداشت با بیان اینکه دخانیات شایع ترین علت مرگ قابل پیشگیری است، گفت: آغاز مصرف دخانيات در دوره نوجوانی عمر فرد را ٢٠ تا ٣٠ سال كاهش می دهد.


161
سلامت نیوز :به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار ...


809
گزارش برگزاری کارگاه منطقه ای مقابله ... معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان ... سمی، سیگار ...


924
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر «ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز»، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های ...


893
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر . چهارشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۷ July ۰۴ ۲۰۱۸