338
شماره 1 : کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان ممنوع شدمصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ...


890
خبرگزاری تسنیم: مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق ...


691
دیوان عدالت اداری ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط ... برنامه پنجم توسعه، درخواست ...


621
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه ...


111
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه ...


746
معاون رییس جمهوری درباره اینکه با توجه به بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از ... توسعه مدیریت و ...


376
شورای عالی بیمه با استناد به گزارش بیمه مرکزی، صدور و تمدید بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل و ...


446
پاراف رای دیوان عدالت در مورد ابطال ممنوعیت هر گونه انتقال به شهر تهران : ابطال بخشنامه ...


768
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضائیه وارد موضوع بیمه توسعه شده ...


836
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور کسر حق بیمه را از اضافه کار کارمندان ...


407
حذف ممنوعیت حضور ... به اهداف برنامه چهارم توسعه گفت: صنعت بیمه احکام خاصی را در برنامه ...


14
پاراف رای دیوان عدالت در مورد ابطال ممنوعیت هر گونه انتقال به شهر تهران : ابطال بخشنامه ...


408
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضائیه وارد موضوع بیمه توسعه شده ...


329
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور کسر حق بیمه را از اضافه کار کارمندان ...


718
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد ممنوعیت فعالیت بیمه‌های مناطق ...


68
تأکید بر اجرای قانون ممنوعیت به ... حق بیمه و ... است معاونت توسعه مدیریت و منابع ...


115
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت درباره عدم کسر ...


680
با رأی موافق نمایندگان به طرح استفساریه قانون ممنوعیت به ... توسعه مغایرتی ... بیمه موسسان و ...


235
بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار ... که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع ...


608
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه ...