349
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی تایید شد.


669
بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه ... وی با یادآوری بخشنامه هفدهم تیرماه سال ۱۳۹۳ شورای توسعه ...


188
معاون رییس جمهوری درباره اینکه با توجه به بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از ... توسعه مدیریت و ...


300
پرداخت 25 هزار میلیارد تومان وام‌ بانکی در دوره ممنوعیت! ... بانک و بیمه. ... رئیس سازمان توسعه ...


518
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی تایید شد.


361
تسنیم- مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی تایید شد.


208
دیوان عدالت اداری ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط ... برنامه پنجم توسعه، درخواست ...


766
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت درباره عدم کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه‌کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را تایید کرد.


583
با رأی موافق نمایندگان به طرح استفساریه قانون ممنوعیت به ... توسعه مغایرتی ... بیمه موسسان و ...


760
بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار ... که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع ...


508
متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه ... و توسعه کمی و کیفی بیمه های ... ممنوعیت توزیع سود ...


54
ممنوعیت بکارگیری ... بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ... کلیه متقاضیان برخورداری از بیمه ...


819
معاونت امور اقتصادی; معاونت امور تعاون; معاونت توسعه مدیریت و منابع; معاونت رفاه اجتماعی


830
شاخص توسعه ... ترامپ پرداخت میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های بیمه را ... ممنوعیت خروج شمش ...


537
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی شرط ... معاون توسعه مدیریت و ... با طرح ممنوعیت به ...


434
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه ...


317
صفحه اصلی معاونت توسعه; ... بیمه تکمیلی کارکنان ... ممنوعیت ادامه خدمت ...


326
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای خواستار رأی مثبت نمایندگان به مصوبه کمیسیون کشاورزی در «ممنوعیت واردات، تولید و مصرف محصولات تراریخته در برنامه توسعه …


116
1- بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت ... قانون برنامه پنجم توسعه ... در موضوع حق بیمه و ...


746
بیمه اضافه کاری تایید ممنوعیت کسرحق بیمه از اضافه کار. مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ممنوعیت کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی تایید شد.