106
شهری برای کمک به موسسه‌ی خیریه شجره طیبه بود، خیریه‌ای که به صورت تخصصی کمک به خرج ...


233
باغ اندیشه 88 baghehandisheh88 - بارگزاری وبلاگ با معاونت های اجرایی،تبلیغات،فرهنگی،آموزشی،پژوهشی گروه تبلیغی است


353
صرفا روی منابع کمک درسی متکی نشید و خودتون ... موسسه حقوقی آوای عدالت سروش با ... خرج جیب از ما ...


192
بعد باصدایی گرفته ترگفت"خسته ام.بعد از سفرکربلا دیگه ... موسسه خیریه ... کمک خرج خانواده ...