891
اولين آهنگ به اسم قصه وفاست كه هم داريوش خونده،هم گوگوش،با ... قلبهاي شكسته . اي ... امروز ما ...


985
ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین... قدرت از ناتوانی سرچشمه میگیرد... یا راهی بیابیم ، یا راهی بسازیم...


321
افتخار نخل طلاي جشنواره كن در تاريخ اين سرزمين و قلبهاي ما ... امروز گروه ... ميونِ اين ...


710
يا محمد وحشتم از قلبهاي ... از دست داد امروز ميان ما بود و فارسى ... ميون شهر بى چراغ ...


696
نشود فاش کسی..... - بیاد نگاهی که اشارات بین ما بود