444
- تعداد گلبول‌های سفید خون نوزادان ... ۳۵۰۰ گلبول سفید در هر ... میزان طبیعی گلبول ...


541
کاهش تعداد گلبول های سفید خون نشان‌دهنده پایین آمدن قدرت دفاعی بدن است و اگر در این زمان هر ...


82
زردی از تخریب بخشی از گلبول های قرمز در نوزاد ... زردی در نوزادان و ... رنگ سفید است ...


273
در نوزادان : ... میزان wbc در ادرار : ... وجود گلبول های سفید زیاد در ادرار را ...


896
نوزادان و کودکان سرطانی زیر دو سال در ... اینکه میزان گلبول سفید شما در گردش خون کمه ، اما ...


359
در نوزادان این مقدار کمی بیشتر است. ... میزان گلبول های سفید خون میزان گلبول های قرمز ...


639
گروهی از محققان دانشگاه بالتیمر آمریکا در ... هزار گلبول سفید به ... نوزادان مبتلا به ...


99
غیر از کنترل انعقاد خون، از میزان پلاکت برای ... در نوزادان این ... پلاکت، گلبول‌سفید و قرمز ...


927
در نوزادان این ... تا سطح آن به میزان طبیعی برسد. اما در ... پلاکت، گلبول‌سفید و ...


801
... مقدار طبيعي ازمايشات خون در اطفال ... wbc. نوزادان ... (گلبول سفید) در ادرار در ... میزان wbc در ...


541
غیر از کنترل انعقاد خون، از میزان پلاکت برای ... در نوزادان این ... پلاکت، گلبول‌سفید و قرمز ...


384
- میزان کالری مورد ... علت عفونت در کودکان، تاثیر گلبول سفید ... افزایش گلبول‌های سفید تک ...


656
کاهش غیر طبیعی تعداد گلبول های سفید در خون به دلیل کاهش تولید آنها در مغز استخوان یا افزایش ...


691
گویچهٔ سرخ، گلبول قرمز یا اریتروسیت متداول‌ترین نوع یاخته‌های خونی است و در بدن مهره ...


193
در نوزادان در یک هفته ... اگر میزان گلبول های قرمز از میزان حداقل ... برای شمارش گلبول های سفید ...


219
زردی از تخریب بخشی از گلبول های قرمز در نوزاد ... زردی در نوزادان و ... رنگ سفید است ...


817
1- حضور گلبول های سفید ... 4- میزان نرمال گلبول ... لذا شمارش کمتر از 100000 در نوزادان ...


731
وقتی مقدار گلبول سفید ... در نوزادان ... ورزش شدید و قدرتی باعث افزایش میزان پلاکت می‌شود. در ...


381
در نوزادان : ... میزان wbc در ... وجود گلبول های سفید زیاد در ادرار را پیوری می ...


431
آزمایش زردی در نوزادان. ... بسته به شدت زردی میزان بیلی روبین نوزاد ... شمارش گلبول سفید به ...