183
پست ثابت:) سلام به ... وقتی که او تمام شد ... نامردیش یادت میره...


869
همیشه ارزوی داشتن یه پسر رو داشتم و اولین بچه ام پسر شد که به ... چیو میخوای ثابت ... نامردیش ...


107
این رو باید قبول کرد که آمریکا در خیلی از موارد تاریخی نامردیش رو ثابت ... شد، مك آرتور ...


439
دیگه فایده نداره " خـــــــــــــــراب شد ... » آدرس ثابت ... نامردیش یادت میره ...


979
نامردیش یادت ... یه حاجت دارم دختر چشاش گرد شد داش از حلقه ... dna ندارن نامردیشون ثابت ...


810
همین باعث شد موقع رقصیدن ... داشتم از نامردیش میگفتم ... چون این طوری به من ثابت میشد هانیه ...


310
پست ثابت هرچی ... نامردیش یادت میره ... روزی که نیستم دلت برای این هاتنگ خواهد شد ...


825
می خواهم از آنجایی بگویم كه نگاهم در نگاهت حل شد ... نامردیش یادت میره ... به همه ثابت شد که ما ...


481
داستان از اونجاشروع شد که خیلی عصبانی بود..... گفت اگه دوستم داری ثابت کن..... گفتم آخه چه جوری؟


446
بــهـم ثــابــتــ کــردیــــ : مــردهـــ و نــامــردیـــش. مشاهده همه ی 4 نظر 0 جدید: : : : 0 ...


681
بــهـم ثــابــتــ کــردیــــ : مــردهـــ و نــامــردیـــش. مشاهده همه ی 4 نظر 0 جدید: : : : 0 ...


107
همه ی بدی های طرف رو به حساب نامردیش ... قد شاید ثابت بمونه ولی قیافه و ... بهترین دوستت می شد.


135
پست ثابت . ارسال مطلب ... نامردیش یادت ... اما ازمن سیر شد و رفت...


58
همه ی بدی های طرف رو به حساب نامردیش ... قد شاید ثابت بمونه ولی قیافه و هیکل و ... سال نو شد


217
فقط تداعی آزاد... - tomtom خودش و تو تاریکی شناخت...


789
زندگـــــــــــــــی من و یک ســـــــایه - مینویسم از یک ســــــایه..از عاشــــــقانه هام...از زخـــــم هایی که بر دلــ گذاشته...


121
دوما بهم ثابت کرد حتی به فکر تنهایی و ... دوستان اگه کسی از حرفام ناراحت شد واقعا ازش ...


966
چرا خدا جواب نامردیش نداد ؟ ... برای همین گفتم آدم شد .قصد جسارت نشدم من تا سن 24 ... پست ثابت ...


571
و بارها نيز با خود گفته‌ايد چرا اين‌گونه شد ... دیگه به خودتون ثابت کنید ولی خانمها شرف ...


384
كه چه مي شد اگر باغچه ... و گفتارتان جدی و ثابت قدم هستید در واکنش های خود ... نامردیش یادت میره ...