790
کشتی جنگی به آن دسته از کشتی ... شناورهای تندرو معمولاً در کلاس وزنی ... متفاوتی به این نام ...


668
در آن زمان قایق های تندرو که شاید ... با نام "ذوالفقار ... این کشتی توسط یک ناو جنگی در ...


915
تردد کشتی‌های جنگی ... نمونه‌ای از این قایق اندکی بعد با نام ... سراج1، شناوری تندرو و ...


230
در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش « کشتی جنگی تندرو » می توانید از ... از نام های خدای ...


495
شناور تندرو ... نسبت به کشتی‌های جنگی دیگر هزینه‌های ... از آن را با نام قایق ...


225
کشتی های کروز که گویی شهر مدرنِ شناوری بر روی آب هستند، به تمامی آن چه برای لذت بردن در یک ...


519
تردد کشتی‌های جنگی ... ,قایق‌های تندرو ... نمونه‌ای از این قایق اندکی بعد با نام ...


169
جنگ افزارها - ( لیتورال) نسل جدید كشتی های جنگی امریكا - بهترین جنگ افزارها.آشنایی با تجهیزات ...


406
آغاز درگیری شدید قایق های تندرو ایران و کشتی جنگی امارات در ... الحمدی نام برد که ...


480
بنا بر گزارش‌ها ناوچه آمریکایی در خلیج‌فارس پس از آن که چند قایق تندرو ... نام های یو اس ...


877
آغاز درگیری شدید قایق های تندرو ایران و کشتی جنگی امارات در ... الحمدی نام برد که ...


721
بنا بر گزارش‌ها ناوچه آمریکایی در خلیج‌فارس پس از آن که چند قایق تندرو ... نام های یو اس ...


194
نکته قابل توجه این است که در این کشتی جنگی ... نام داشته است ... قایق تندرو و یک ...


868
الف-کشتی‌های جنگی ... ناوهای مشهور و نام اشنا می‌توان ... سبک تندرو می‌باشد ناوهای ...


344
ناوهای جنگی و ... موشک کوثر یک موشک ضد کشتی اپتکی است اگرچه ... شناور تندرو موشک ...


421
رکوردشکنی جهانی سپاه در ساخت قایق های تندرو. ... این کشتی توسط یک ناو جنگی در ... نام «وزیر دفاع ...


613
اسب جنگی. بیدخ. اسب ... تندرو. افریننده ... تاج خروس نام دیگر این گیاه ...


256
تامین امنیت در چنین آب‌هایی که کشتی‌های ... با نام سراج یک ... کشتی‌های جنگی آمریکا ...


211
نکته قابل توجه این است که در این کشتی جنگی آمریکا که یواس‌اس نیواورلئان نام ... تندرو و یک ...


535
در آن زمان قایق های تندرو که شاید ... با نام "ذوالفقار ... این کشتی توسط یک ناو جنگی در ...