986
کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی افراد مقاله : ‌ نویسنده مسئول - سعید محمدی ...


8
مصرف بی رویه آفت کش ها محصولات کشاورزی را نیز به منبع ذخیره سم تبدیل می کند, مهمترین سوال در ...


759
کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی: فناوري نانو هيچ زمينه علمي را به حال خود رها نکرده است .


43
سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، شامل آخرين اطلاعات فناوري نانو ( نانوتکنولوژي ) در زمينه ...


548
فناوري نانو هيچ زمينه علمي را به حال خود رها نکرده است . علوم کشاورزي نيز از اين قاعده جدا ...


349
فناوری نانو تکنولوژی چیست؟ چه اهمیت و کاربردی در صنعت کشاورزی دارد؟ رشد روزافزون جمعیت و ...


437
کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی دقیق برای مقابله با تهدیدات نوپدید


537
فناوری نانو، ... ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی و مهندسی کشاورزی نیز ...


55
چهارمین همایش ملی «نانوفناوری در کشاورزی» با شعار «چشم‌اندازها و افق های نوین» از 5 تا 6 ...


723
کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی شامل ارتقای بهره‌وری عملیات‌های مختلف زراعی به واسطه ...


871
آشنایی با فناوری نانو. معرفی نانوفناوری از زبان بنیانگذار آن; تفاوت‌های دنیای نانو


873
ضرورت بکارگیری فناوری نانو در علوم کشاورزی و صنایع غذایی. طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد ...


632
فناوری نانو از جمله دستاوردهای نوینی میباشد که کاربرد زیادی در بخشهای مختلف دارد. یکی از ...


852
نانوتکنولوژی Nanotechnology و کاربرد آن در کشاورزی ... هوشمند در ابعاد نانو جهت انتقال دارو به ...


511
از کل منابع آب تجدیدپذیر ایران ۹۳درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد در حالی‌ که تنها ۱۲درصد از ...


67
اصلاح نباتات - نانوتکنولوژی Nanotechnology و کاربرد آن در کشاورزی ... شاخه‌های بنیادین نانو ...


980
دبیر کمیته نانوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت جهاد کشاورزی ...


378
بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران - نانو در کشاورزی - وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی ...


220
امروزه فناوری نانو عرصه تمامی علوم را تحت تاثیر قرار داده که علم کشاورزی نیز از این امر ...


309
زیست فناوری در کشاورزی - نانو تکنولوژی و کشاورزی - اطلاعاتی در مورد استفاده ی بیوتکنولوژی در ...