266
شگفتی از رای دادگاه بدوی پرونده کهریزک: مرتضوی به ۲۰۰ هزارتومان جریمه و ۵ انفصال از خدمت دولتی محکوم شد


199
نتیجه دادگاه سعید مرتضوی و ... رای نهایی دادگاه ... اجتماعی و موضوع کهریزک را به ...


425
خانواده روح‌الامینی به رای دادگاه کهریزک ... گسترده در ایران به نتیجه انتخابات ...


891
متن دفاعیات «سعید مرتضوی» در سومین جلسه دادگاه کهریزک. ... نتیجه بین عمل ... ولکن رأی دادگاه ...


993
علی اکبر حیدری‌فرد، از قضات متهم در پرونده کهریزک ... به نتیجه ... رای دادگاه کهریزک ...


830
پرونده محمدرضا رحیمی و قضات کهریزک از ... این دو پرونده در نتیجه ... به دادگاه صادر کننده رای ...


790
رای دادگاه ... در نتیجه دادگاه تجدید نظر از ... حکم دادگاه بدوی پرونده کهریزک صادر شد و هر ...


64
... شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک. رای ... و در نتیجه انتقال این ... رای دادگاه ...


670
جهت پیگیری پرونده با شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده صادره از دادگاه ... رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ ...


503
دادگاه تجدید رسیدگی به اعتراض خانواده یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک به حکم دادگاه قبلی در مورد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، کار خود را آغاز کرده است.


372
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه امروز دادگاه کهریزک ... به نتیجه ... او رأی داد. سعید ...


781
وکیل خانواده کامرانی یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در فروردین ماه ۱۳۹۱ اعلام کرد که با اعتراض این خانواده به قرار منع تعقیب صادر شده برای دادستان سابق تهران، از سوی دادگاه عمومی قرار ...


931
جلسات دادگاه کهریزک در حالی ... روز دیگر رای دادگاه برای ... از این دادگاه به نتیجه‌ای ...


946
مجتبی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر دربارهٔ آخرین وضعیت بخش نخست پرونده مرتضوی که پیشتر برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود، گفت: این پرونده ...


231
در پرونده قضات کهریزک معتقد ... به این نتیجه رسیده ... دادگاه همان بود که در رأی آمد و ...


287
خبرگزاری تسنیم: سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد.


918
دادگاه کهریزک,اخبار کهریزک,مرتضوی دادگاه کهریزک,خیدیدر فرد کهریزک,شاهدان کهریزک


971
بازپرسی از سعید مرتضوی و 2 متهم پرونده کهریزک ... نتیجه پرونده ... به دادگاه رفت و دادگاه رای 60 ...


52
قاضی دادگاه ... به صدور رأی نشده و در ... از وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است و نیز ...


672
سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به حکم شعبه نهم دادگاه ... کهریزک در دیوان ...