981
به اطلاع متقاضیان تعویض مجوزهای طرح ترافیک سال 1396 می رساند از روز سه شنبه مورخ 1396/02/19 امکان ...


363
نرخ آرم های طرح ترافیک در شورای شهر تهران به ... وروزانه ورود به محدوده طرح ترفایک در سال های ...


157
نرخ آرم های طرح ترافیک در شورای شهر تهران به تصویب رسید که بر اساس آن آرم طرح ترافیک ...


192
ایسنا: مشاور معاون ترافیک شهردار تهران نرخ آرم‌های طرح ترافیک روزانه در سال 92 را اعلام کرد ...


788
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: لایحه تعیین نرخ آرم طرح ترافیک سال 94 طی هفته ...


720
ثبت نام اینترنتی دریافت آرم طرح ترافیک سال 93 از ... جباری زادگان نرخ آرم طرح ترافیک ویژه ...


110
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از آغاز ثبت نام طرح ترافیک سال 93 از ... نرخ مجوزها ...


352
نرخ آرم های طرح ترافیک در شورای شهر تهران به تصویب ... افزایش 20درصدی تعرفه‌ها در سال 93.


109
به محدوده طرح ترافیک را بیش از نرخ تورم اعلامی ... و سوالات در خصوص ثبت نام آرم طرح ترافیک سال ...


562
افزایش ۸۰ درصدی نرخ طرح ترافیک لغو ... از پذیرفته شدگان آرم طرح ترافیک سال 96 اعم از...


7
افزایش ۸۰ درصدی نرخ طرح ترافیک لغو ... از پذیرفته شدگان آرم طرح ترافیک سال 96 اعم از...


59
به گزارش مهر ،ثبت نام برای دریافت طرح آرم طرح ترافیک سال 93 از ... نرخ مجوزهای طرح ترافیک پس ...


420
... تهران با افزایش 10درصدی نرخ آرم طرح ترافیک سال 92 موافقت کردند. آغاز ثبت نام طرح ترافیک سال 93.


230
افزایش ۸۰ درصدی نرخ طرح ترافیک ... چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک ... سال 93 برای ...


89
... مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 93 از ... نرخ مرغ تازه ... آرم طرح ترافیک سال 93.


711
طرح سالانه شان اقدام کنند تصریح کرد نرخ تعرفه آرم ... نام برای آرم طرح ترافیک سال 95 باشد اما ...


284
تهران بزرگ - معاون شهردار تهران گفت: پیشنهاد افزایش نرخ 10 درصدی آرم طرح ترافیک سال 93 را به ...


156
به گزارش مهر ،ثبت نام برای دریافت طرح آرم طرح ترافیک سال 93 از امروز ... افزایش نرخ حدود 10 ...


490
www.parsine.com


385
رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ثبت‌نام 57 هزار نفر ...