983
علی حق: بررسی سری زمانی نرخ تورم در فاصله سال های 1360 تا 1387 نشان می دهد که در دوران دو دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سازندگی به طور متوسط بالاترین نرخ تورم …


524
به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در ... کرد و نرخ تورم در سال ... خاتمی در ...


835
هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در حالی هنوز به ... البته نرخ تورم در زمان اقای هاشمی 49 دصد ...


176
نگاهی اجمالی به متوسط نرخ تورم در دهه‌های اخیر حاکی ... گذاری دوره دوم یعنی در زمان دولت ...


728
سیر تورم در دولت‌ خاتمی و ... می‌دهد که هر ساله نرخ تورم بنا به دلایل خاصی ... در زمان شاه نیز ...


465
در مجموع، هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی، با میانگین نرخ تورم 19.2 درصدی، در ... زمان خاتمی ...


406
در زمان خاتمی از سال 84-76 قیمت نفت از 18 تا 34 ... نرخ تورم در سال 1376 که آیت الله هاشمی دولت ...


988
دولت در این زمان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را به ... اجرای موفق پایین آوردن نرخ تورم و ...


6
نرخ تورم در سال 92 برای چهارمین بار در 50 سال گذشته به بالاتر از 30 درصد رسید و رتبه سوم بالاترین میزان تورم را طی این مدت به خود اختصاص داد.


902
بررسی سری زمانی نرخ تورم در فاصله سال های 1360 تا 1387 نشان می دهد که در دوران دو دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سازندگی به طور متوسط بالاترین نرخ تورم …


979
نرخ تورم منتهی به ... خانوارها در هر زمان نسبت به سال ... در حق پسر خاتمی کرد!/واکنش ...


548
دولت در این زمان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را به ... اجرای موفق پایین آوردن نرخ تورم و ...


679
دولت در این زمان سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا در ... پس از آن خاتمی در میان تشویق ...


96
نگاهی به آمار نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت دلار در زمان ... در دوران خاتمی ... نرخ تورم ...


778
خاتمی در زمان ریاست ... به افزایش تورم به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۸ ... سازی نرخ ارز ...


865
نرخ تورم در سال ۹۲ برای چهارمین بار در ۵۰ ... و در دوره خاتمی تا حدی قابل ... زمان صدور و ...


172
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ... خاتمی: بنای عقب ... نکنید در آن اخر زمان باید ...


410
*خیر مقصود 8 سال ریاست‌جمهوری آقای خاتمی ا‌ست. آن زمان ... چند سال پیش در زمان ... نرخ تورم 10 ...


303
یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی به این پرسش پاسخ داده است که «تورم چه فرقی با گرانی دارد؟».


340
مقایسه نرخ تورم ایران با 12 کشور منطقه خاورمیانه طی 12 سال گذشته دو دولت خاتمی و احمدی نژاد حاکی است، نرخ تورم در دولت خاتمی طی هفت سال از مدیریت وی بر اقتصاد کشور رتبه اول منطقه را به خود اختصاص ...