775
... هاشمی رفسنجانی و خاتمی نرخ تورم به ترتیب 4 ... نرخ تورم در زمان اقای هاشمی 49 دصد ...


419
تحلیل روند صعود نرخ تورم در ... تا این زمان بیشتر بوده است. در مجموع ... خاتمی در سال اول ...


267
سیر تورم در دولت‌ خاتمی و هاشمی ... در زمان شاه نیز که ... برای ایجاد اشتغال نرخ رشد بیکاری نه ...


419
کاهش ارزش دلار شاید گفت در زمان جناب خاتمی به ... در زمان آقاي خاتمي نرخ تورم يك نرخ ...


298
... پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های ... در این دوره، هم‌زمان با افزایش ... خاتمی در ...


414
میانگین نرخ تورم از سال 68 تا 75 در دولت‌های پنجم و ششم 25.3 ... من زمان خاتمی رو حتی به دوره ...


222
... نرخ تورم در سال ... تا این زمان بیشتر بوده است. در مجموع ... تورم 4/10 درصدی از خاتمی ...


376
فرق سال پایه محاسبه نرخ تورم در بانک ... دولت آقای خاتمی همین ... اگر مردم در زمان تحریم ...


603
بنابراین یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در زمان ... نرخ تورم 19.2 درصدی، در ... زمان خاتمی ...


722
نرخ تورم در سال ۹۲ برای ... نرسید تنها در دوره خاتمی روند ... در زمان تحریم علیه ...


17
نرخ تورم سال پایانی دولت خاتمی 15.2 درصد و نرخ تورم سال پایانی ... در زمان آقای هاشمی و ...


666
... نژاد حاکی است، نرخ تورم در دولت خاتمی طی هفت سال از ... نرخ تورم ایران طی هشت سال ...


701
بررسی سری زمانی نرخ تورم در فاصله ... تا این زمان بیشتر بوده است. در ... خاتمی در سال ...


7
میانگین نرخ تورم از سال 68 تا 75 در دولت‌های پنجم و ششم 25.3 درصد بوده است. ... نرخ جرایم ...


550
... نیم ساعت از زمان در نظر گرفته ... مهم در افزایش نرخ تورم یعنی ... خاتمی تسلیم ...


510
نرخ تورم در سال 1376 که آیت ... که قیمت پراید در … نرخ دلار ... در زمان خاتمی شیرمرد یادتان ...


392
نرخ تورم در سال ۱۳۷۶ که آیت الله هاشمی دولت را به ... نرخ دلار در زمان خاتمی ۱ ریال مرجع ...


340
نرخ تورم. از لحاظ نرخ ... این درحالی است که نرخ تورم دولت خاتمی در زمان تحویل دولت به احمدی ...


972
مثلا تعرفه شکر در زمان دولت ... در سال ۸۷ نرخ تورم به ... که در زمان آقای خاتمی پیدا ...


770
نرخ تورم سال پایانی دولت خاتمی 15.2 درصد و نرخ تورم سال ... در نظر بگیرید که در زمان احمدی ...