359
... کاهش نرخ مالیات تکلیفی از ۵درصد به ... جزئیات نرخ سودبانکی جدید; مردم سرگردان برای خرید ...


779
کاهش نرخ مالیات تکلیفی از 5 درصد به 3 درصد کاهش نرخ مالیات تکلیفی ... نرخ مالیات تکلیفی جدید ...


497
10/11/2012 · در رابطه با تغییر نرخ مالیات تکلیفی از 5% به 3% که از شهریور ماه اجراء شده در خصوص قرارداهای ...


809
از 1/05/91 نرخ مالیات تکلیفی از 5% به 3% ... به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود ...


294
مهلت ارسال اظهارنامه / حذف مالیات تکلیفی. ... از نرخ مالیات کاسته ... جدید جرائم ...


290
نرخ جدیدمالیات ... پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و ...


273
کسر مالیات تکلیفی ... به گفته وی نرخ اول 10 درصد است که تا یک ... کرویف، نام زمین تمرینی جدید ...


869
برچسب ها: افزایش مالیات, افزایش نرخ‌ مالیات, نرخ‌ ... جزئیات نرخ سودبانکی جدید;


616
مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی ...


129
تحریم‌های جدید ضد ایرانی ... نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا مبلغ ماهانه چهار میلیون ...


277
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ابلاغ اصلاحیه جدید قانون مالیات های ... نرخ و طبقات ...


906
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ازجمله صاحبان ...


679
ضریب کسر مالیات تکلیفی قرادادهای قبی همان 5% است. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)


826
خبر خوش دولت به فعالان اقتصادی/ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ منتفی شد


920
نرخ علی الحساب مالیات عملکرد ... پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون ...


47
براساس تصمیم گیری جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف آن، نرخ این نوع ...


218
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاکید قانون بودجه سال ۹۳ نرخ مالیات بر ... ۱۷ تغییر جدید ...


649
مالیات‌های تکلیفی. مالیات بر درآمد اجاره املاک ... نرخ محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاک


298
3/4/2012 · احتراما به استحضار میرساند نرخ مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م از 5% به 3% کاهش یافته است.


30
مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نمی‌یابد گروه خبر: براساس تصمیم جدید کارگروه ویژه ...