635
توضیح سایت: این دادنامه توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شذ. احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ -۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند:


883
... موارد جدید هر سال ... کسر مالیات تکلیفی ... نرخ مالیات تکلیفی از ...


126
در رابطه با تغییر نرخ مالیات تکلیفی از 5% به 3% که از شهریور ماه اجراء شده در خصوص قرارداهای جدید صدق می کند یا قرارداهای که ق...


108
10/11/2012 · در رابطه با تغییر نرخ مالیات تکلیفی از 5% به 3% که از شهریور ماه اجراء شده در خصوص قرارداهای جدید صدق می کند یا قرارداهای که ق...


600
اگر نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰درصد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰درصد باشد، نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود.


621
محاسبه مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی غیر از کارکنان در قانون جدید مالیاتی چگونه است؟طبق ماده 86 ق.م.م پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند ما


869
مالیات‌های تکلیفی. ... نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک ; نحوه پرداخت مالیات بر درآمد ...


948
ماده 104 مشهور به مالیات تکلیفی ... افزایش از نرخ مالیات کاسته ... جدید جرائم ...


480
راهنمای استفاده از سامانه ارسال اطلاعات مالیات تکلیفی ... مدل جدید ... نرخ مالیات و ...


781
بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره ... جزییات جدید ... تغییر روش نرخ ...


324
مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ (g۲۰) نشان می‌دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند.


707
مالیات تکلیفی. 1: ... ۴۸ ساعت مشاوره به نرخ ... فیلم آموزشی ارسال صورت معاملات ۹۶ با تغییرات جدید.


111
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم؛ مالیات تکلیفی 3% ... این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ...


399
مالیات تکلیفی چیست و چه اطلاعاتی ... در قانون مالیاتهای جدید حذف ... این قانون به نرخ ...


585
از ابتدای سال 95 مالیات تکلیفی شامل حال چه ... این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ...


101
"ماده 85 - نرخ مالیات بر درآمد حقوق در ... که کارمند جدید ... وصول مالیات های تکلیفی


513
کسر مالیات تکلیفی ... به گفته وی نرخ اول 10 درصد است که ... آشنایی بیشتر با نسل جدید کیا ...


148
انتصاب رئیس کل جدید سازمان ... جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی ... نرخ مالیات بر ارزش ...


735
حداقل نرخ مالیات تکلیفی سود سپرده ... برپایی سفره افطاری ایتام در کبودرآهنگ/ثبت یک وقف جدید.


857
از 1/05/91 نرخ مالیات تکلیفی از 5% به 3% تغییر یافت.