685
welcome. منوی اصلی


219
Jan 10, 2018 · دانلود نرم افزار آموزش تایپ ده انگشتی به همراه کیبورد فارسی (برای ویندوز) RapidTyping 5.2 ...


598
1- کتابی در ارتباط با نرم افزار Atomistix toolkit و کتاب دیگری در زمینه نرم افزار ... نرم افزارatk ...


749
باید نرم افزارATK ACPI And Hotkey Utility استفاده کرد. ... 2 – رفتن به مسیر این نرم افزار و اجرای اون .