484
* نشریه از سال 1388 از نشریه "پژوهش در علوم ورزشی" به فصلنامه تخصصی "فیزیولوژی ورزشی" تغییر نام ...


611
تغییر آدرس پست الکترونیک نشریه فیزیولوژی ورزشی ...


169
در حال حاضر در 39 شماره نشریه ، 168 عنوان مقاله در گرایش فیزیولوژی ورزشی ، 108 عنوان مقاله در ...


490
نشریه های علمی - ... تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ...


729
گروه مدیریت ورزشی و رسانه; گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش; نشریه فیزیولوژی ...


328
گروه مدیریت ورزشی و رسانه; گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش; نشریه فیزیولوژی ...


797
سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ... فیزیولوژی ورزشی.


716
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ...


271
فصلنامه فیزیولوژی ورزشی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر می شود اطلاعات فراخوان ...


543
فیزیولوژی ورزشی; ... نشریه دانشکده علوم ورزشی سیستان و بلوچستان و دانشگاه بیرجند رو نداره.


642
نشریه پژوهش در طب ورزشی و فنآوری Scientific Journals Management System


504
نشریه علوم زیستی ورزشی ... isc دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مقرر گردید ...


377
فیزیولوژی ورزشی : آسیب‌ شناسی و حرکات ... لطفاً جهت ارائة مقاله خود به سایت نشریه: ...


785
فیزیولوژی ... آزمایشگاه و سالن‌های ورزشی. ... نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی


418
مجله فیزیولوژی ورزشی وابسته به پژوهشکده تربیت ... این نشریه در پایگاه استنادی علوم ...


28
نشریه علمی _ پژوهشی . ورزش و علوم زیست حرکتی . صاحب امتیاز : دانشگاه حکیم ...


634
مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی و تغذیه و سلامت و جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ...


167
ساختار نگارشی مقالات مروری برای نشریه علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی ... برای نشریه علمی و ...


362
نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ 1391/03/09 کمیسیون بررسی ...


623
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، در این نشریه ویژه رشته فیزیولوژی ...