774
Shomal Journal of Management and Physiology in Sport نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال


890
گروه علوم رفتاری وشناختی ورزشی; نشریه فیزیولوژی ... نشریه علمی ... بدنی و علوم ورزشی ...


619
در حال حاضر در 39 شماره نشریه ، 168 عنوان مقاله در گرایش فیزیولوژی ورزشی ، 108 عنوان مقاله در ...


219
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ...


244
نشریه های علمی - ... روزنامه های ورزشی تهران اولین رویداد ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی


19
بیست و نهمین شماره نشریه « فيزيولوژي ورزشي » از سوی واحد انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و ...


40
مجله علوم ورزشی اسپورتفا مجله اینترنتی علوم ورزشی- اخبار- مقالات ... نشریه فیزیولوژی ورزشی


311
فیزیولوژی ورزشی : ... نشریه ی علوم زيستي ورزشی. ... لطفاً جهت ارائة مقاله خود به سایت نشریه: ...


672
فیزیولوژی ورزشی; ... نشریه دانشکده علوم ورزشی سیستان و بلوچستان و دانشگاه بیرجند رو نداره.


39
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی ... تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد این نشریه براساس نامة ...


706
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی ... تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد این نشریه براساس نامة ...


609
سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ... فیزیولوژی ورزشی.


578
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی ... تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ دفتر نشریّة «پژوهش‌نامة ...


981
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی ... پژوهشنامه مدیریت اجرایی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار ...


205
فیزیولوژی ورزشی (spj) ... ساختار نگارشی مقالات مروری برای نشریه علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی


517
۱۷- نشریه فیزیولوژی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ... ۱۹- نشریه مدیریت ورزشی ...


199
پژوهش در مدیریت ورزشی و ... ورزشی و رفتار حرکتی از نشریه علوم حرکتی و ورزش که دارای ...


299
فیزیولوژی ورزش و فعالیت ...


984
فیزیولوژی ورزشی . ... این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) نمایه شده است.


255
مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی و تغذیه و سلامت و جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ...