603
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ...


173
Shomal Journal of Management and Physiology in Sport نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال


354
در حال حاضر در 39 شماره نشریه ، 168 عنوان مقاله در گرایش فیزیولوژی ورزشی ، 108 عنوان مقاله ...


694
گروه علوم رفتاری وشناختی ورزشی; نشریه فیزیولوژی ... نشریه علمی ... برنامه ورزشي که ...


280
نشریه های علمی - ... تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ...


948
فیزیولوژی ورزشی : ... نشریه ی علوم زيستي ورزشی. ... جهت ارائة مقاله خود به سایت نشریه: ...


932
فیزیولوژی ورزشی; ... نشریه دانشکده علوم ورزشی سیستان و بلوچستان و دانشگاه بیرجند رو ...


536
سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ... فیزیولوژی ورزشی.


649
نشریه فیزیولوژی ورزشی نشریه رفتار ... نشریه مطالعات مدیریت ورزشی. نشریه مطالعات طب ...


999
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی ... بدنی و علوم ورزشی می باشد این نشریه براساس ...


227
مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی و تغذیه و سلامت و جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این ...


324
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی ... تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ دفتر نشریّة «پژوهش ...


438
فیزیولوژی ورزشی (spj) ... ساختار نگارشی مقالات مروری برای نشریه علمی و پژوهشی فیزیولوژی ...


712
نشریه فیزیولوژی ورزشی نشریه رفتار ... نشریه مطالعات مدیریت ورزشی. نشریه مطالعات طب ...


390
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی ... پژوهشنامه مدیریت اجرایی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و ...


521
فیزیولوژی ورزشی (spj) - نمایه کلیدواژگان. صفحه اصلی; مرور. شماره جاری; بر اساس شماره‌های ...


246
انتشار شماره هفدهم نشریه فیزیولوژی ورزشی (۱۳۹۲) مهدی رستمی ۹ مرداد ۱۳۹۲ اخبار نشریات ...


827
۱۷- نشریه فیزیولوژی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و ... ۱۹- نشریه مدیریت ورزشی ...


814
سالن ورزشی; ... فیزیولوژی ... نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی


151
فیزیولوژی ورزش و فعالیت ...