971
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، چهارمین نشست از سلسله نشست های «باستان نشانه ...


423
دومین نشست «باستان- نشانه‌شناسی» با سخنرانی دکتر «احمد پاکتچی» و دکتر «عمران گاراژیان» ۷ ...


202
نشست: باستان نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی سخنرانان: دکتر احمد پاکتچی و ...


231
از دوران ساسانی است هفتمین نشست باستان نشانه شناسی به بررسی نشانه شناسانه این نقش برجسته ...


931
زبان شناسی همگانی - نشست باستان نشانه‌شناسی - زبان شناسی همگانی ... انجمن مطالعات نشانه‌شناسی


8
نشست «باستان- نشانه شناسی» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‎شود.


113
هفتمین نشست از سری نشست های باستان- نشانه شناسی با عنوان «نشانه شناسی نقش برجسته های ساسانی ...


846
باستان شناسی; تاریخ طبیعی; تاریخی; تخصصی و علمی; تماشاگه; مردم شناسی;


403
به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، باستان شناسان از چه روشهایی برای تفسیر آثار و ...


456
چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «باستان نشانه شناسی» دوشنبه 2 تیر با حضور احمد پاکتچی، هادی ...


364
... نشست از سری نشست های باستان- نشانه شناسی با عنوان «نشانه ... نشست بررسی کتاب نشانه ...


778
باستان شناسی ... دیگر نشانه ها از این قبیل است که در ... مقاومت و جلوگیری از نشست خاک بدین ...


424
نشست: باستان نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی سخنرانان: دکتر احمد پاکتچی و ...


327
ششمین نشست باستان-نشانه شناسی با عنوان «جایگاه ایدئولوژیک تخت جمشید در نظام سیاسی هخامنشی ...


903
دومین جلسه از سلسله نشست­های هم­اندیشی دانشجویی باستان­شناسی با عنوان ماده و متن درباستان ...


161
نشست نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی برگزار می شود - خبرگزاری مهر | اخبار ...


136
باستان شناسی ... نشانه ها وجود آهک و یا گل آهک است که اغلب جهت مقاومت و جلوگیری از نشست خاک ...


210
پوستر: محسن صف‌شکن. چهل و دومینش نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «انسان شناسی ...


278
گزارش نشست دوازدهم: چالش های باستان شناسی معاصر ... گزارش نشست سیزدهم: نشانه شناسی و فرهنگ ...