885
خلاصه مقاله3 از نشريه شماره31 عنوان: بهسازی خاک با ستون‏های خرده سنگی و برخی کاربردهای آن


988
سرویس بهداشتی جاسوسان باتوجه به فربه شدن اصل # ولایت_فقیه و قدرت مطلقه وی،وعدم پاسخگویی ...


474
آیت الله منتظری درکتاب«مبانی فقهی حکومت اسلامی»ج(4)ص(383) می نویسد: «آنچه که به مامورین ...