712
اقتصاد و خانواده - مصرف فريدمن درآمد دائمي - لطفا مطالب به ترتیب انتشار مطالعه شود


534
میلتون فریدمن; ... در سال ٬۱۹۷۶ نوبل اقتصاد را به دلیل پژوهش بر تحلیل مصرف، نظریه و تاریخچه ...


586
در مورد نظریه مصرف، فریدمن فرضیه رفتار عقلایی را به خدمت گرفت.


87
نظریه مصرف: فریدمن نشان داد که مصرف‌ تابعی از درآمد اسـت و شـهروندان‌ بر‌ اساس‌ پیش‌بینی ...


971
حال اگر این رابطه را با فرض آنکه علاوه بر مصرف ... بر اساس تفسیر تازهٔ فریدمن، نظریه ...


228
مرجع آموزشي رشته مديريت - نظریه های مصرف و سرمایه گذاری فصل ششم اقتصاد کلان دکتر حسن نظری ...


351
در مقاله حاضر سیر تطور نظریه مصرف در شاخه‌های خرد و کلان مورد بررسی ... نظریه مصرف فریدمن


703
میلتون فریدمن در سال ۱۹۱۲ ... در زمینه‌ی تحلیل مصرف، نظریه و تاریخ پولی و نشان‌دادن ...


40
فرهنگ نوين - مصرف و نظریه های مصرف - فرهنگي -علمي -آموزشي-خبري - فرهنگ نوين


369
فریدمن معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول عمرشان یکسان ... نتایج مهم نظریه‌های مصرف.


840
فریدمن معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول عمرشان یکسان ... نتایج مهم نظریه‌های مصرف.


789
میلتون فریدمن نظریه مقداری پول را از طریق ... کننده سهم او از مصرف کل تولیدات جامعه ...


364
نظریه ‌ها و ... می‌شود و در دروه مارژنالیست‌ها، نظریه‌پردازانی مانند کنیز و فریدمن به مصرف ...


672
میلتون فریدمن ... می‌شود را به دلیل پژوهش بر تحلیل مصرف، نظریه و تاریخچه پولی و پیچیدگی ...


286
کینز درآمد جاری، دوزنبری درآمد جاری و نسبت آن به درآمد گذشته، و فریدمن ... نظریه مصرف ...


94
نظریه های اقتصادی ... تقاضای موثر، شامل حاصل جمع مصرف، سرمایه گذاری، بخش دولت ... ( فریدمن و ...


837
میلتون فریدمن در سال 1912 در نیویورک در خانواده‌ای مهاجر (اتریشی-مجار) و فقیر متولد شد.


690
میلتون فریدمن ... استاد دانشگاه اقتصاد پرینستون و نویسنده كتاب «اقتصاد بین الملل نظریه و ...


818
میلتون فریدمن در 13 جولای ... فریدمن در کتاب 1957 خود به نام" نظریه تابع مصرف " به این موضوع ...


12
وی در این نظریه اعلام می دارد که با افزایش درآمد مصرف نیز به ... فریدمن نظریه تقاضای ...