849
نفس برآمد و کام از تو برنمی‌آید: فغان که بختِ من از خواب درنمی‌آید: صبا به‌چشمِ من انداخت ...


346
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 237 : با تعبیر : نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید ... فغان که بخت من ...


850
نفس برآمد و کام از تو ... نفس این حکایت لذت بخش وآرامش دهنده بوده است؛جز این هم ازآنان بر نمی ...


779
آخرین خبر/ نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید فغان که بخت من از خواب در نمی آید صبا به چشم من ...


200
3/27/2015 · Video embedded · نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید فغان که بخت من از خواب در نمی آید صبا به چشم من انداخت ...


58
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم شکستی و نشکستم، بُریدی و نبریدم اگر ز خلق ملامت، و گر ز ...


952
نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید,نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید شجریان,نفس برآمد و کام از ...


911
نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید. فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی ...


337
فال حافظ با تفسیر کامل معنی دکلمه صوت قرائت آواز- Fortune telling based on hafez poems + yahoo messenger plugin + display fal ...


207
5/1/2015 · Video embedded · محمدرضا شجریان ، علیزاده ، کلهر و همایون شجریان - کنسرت فریاد در کپنهاگن


582
5/1/2015 · Video embedded · محمدرضا شجریان ، علیزاده ، کلهر و همایون شجریان - کنسرت فریاد در کپنهاگن


515
شاعر: حافظ, شعر: نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید, دفتر: دیوان اشعار (غزلیات), نفس برآمد و کام ...


312
آخرین خبر/ نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید فغان که بخت من از خواب در نمی آید صبا به چشم من ...


139
نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید. فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی ...


39
نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید: فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید: صبا به چشم من انداخت ...


725
نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید صبا به چشم من انداخت خاکی ...


22
عجیبه... نیست؟ تا به حال حافظ رو اینقدر جدی ندیده بودم. انگار پشت سرم ایستاده و میگه گوش کن چی ...


785
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 237 : با تعبیر : نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید ... فغان که بخت من ...


957
آخرین خبر/ نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید فغان که بخت من از خواب در نمی‌آیدصبا به چشم من ...


975
نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها