713
نقاش فرانسوی. ... در مجموع کوربه دارای نقش و جایگاه مهمی در نقاشی قرن نوزدهم فرانسه می‌باشد ...


669
دریافتی از طلوع آفتاب اثر نقاش فرانسوی کلود ... در سدهٔ نوزدهم میلادی نویسندگان زیادی با ...


198
ژاک لویی داوید، نقاش فرانسوی; ژان اتین ...


680
فهرست نویسندگان سده نوزدهم میلادی ... فرانسیس پیکابیا، (۱۹۵۳–۱۸۷۹)، نویسنده و نقاش;


365
پُل سِزان(Paul Cézanne)، نقاش شهیر فرانسوی، در 19 ژانویه سال 1839میلادی، در فرانسه به دنیا آمد.


251
... عنوان نقاش برجسته طبیعت در قرن ... آثار نقاش فرانسوی ... هنری در قرن نوزدهم را ...


329
ادوارد مانه نقاش فرانسوی قرن نوزدهم (23 ژانویه 1832 – 30 آوریل 1883) و یکی از هنرمندان تاثیر گذار و ...


773
زادروز پل سزان، نقاش شهیر قرن ... پل سزان نقاش شهیر فرانسوی در تاريخ نوزدهم ژانویه سال ۱۸۳۹ ...


708
نقاش فرانسوی در حل جدول نقاش ... نقاش فرانسوی تابلوی چشمه بی گناهان, نقاش فرانسوی قرن نوزدهم, ...


206
نقاشی رنگ و روغن اثر «لئون بازیل پارئوت» نقاش فرانسوی قرن نوزدهم


585
ادوارد مانه نقاش فرانسوی قرن نوزدهم (23 ژانویه 1832 – 30 آوریل 1883) ...


749
مرور آثار این نقاش امپرسیونیست قرن نوزدهم ... تعدادی از پرتره های ادوار مانه، نقاش فرانسوی ...


555
در این تابلوی نقاشی فرانسوا بوشه، نقاش فرانسوی دهه های ... اواخر قرن نوزدهم و اوایل ...


153
تابلوی "زنان الجزایر" اثر پیکاسو نقاش اسپانیایی ... دلاکروا، نقاش فرانسوی قرن نوزدهم برای ...


659
#قرن_نوزدهم# ... _خوب#کتاب_مفید#نویسنده#شارلوت_برونته#هنر#نقاشی#انتشارات_امیرکبیر#نقاش# ...


836
در سال ۱۹۰۰ هنرمندان هم عصرش وی را یکی از جاودانه‌های قرن نوزدهم ... نقاش فرانسوی ...


940
ادوارد مانه نقاش فرانسوی قرن نوزدهم (23 ژانویه 1832 – 30 آوریل 1883) و یکی از هنرمندان تاثیر گذار و ...


360
يکشنبه 22 اکتبر امسال صدمين سالگرد درگذشت پل سزان، نقاش مشهور فرانسوی قرن نوزدهم است.


256
نقاش فرانسوی ... نقاش فرانسوی بود که رهبر جنبش رئالیسم یا واقعگرایی در نقاشی قرن نوزدهم ...


89
نقاشی اثر ژولین دوپره نقاش قرن نوزدهم فرانسوی که بر ترسیم فضاهای روستائی تاکید و مهارت ...