969
پوستر فیلم «گوزن‌ها» یکی از معروف‌ترین پوسترهای ... ممیز، طراح و ... بررسی تبصره ...


135
... در نقد آثار مرتضی ممیز ... از ممیز دارند و سال ها ... ام با عنوان بررسی و ...


47
سال ۱۳۵۵ مرتضی ممیز و چندی از همکاران او سندیکای ... جایزه و مدال بهترین پوسترهای سینمایی ...


585
پروژه نهایی نقد و بررسی لوگوهای ممیز ... رشته گرافیک با عنوان تایپوگرافی در پوسترهای ...


321
نقد : مجموعه ای از قوانین و روشهایی که برای بررسی یک اثر از کل به جزء . ... مرتضی ممیز


690
نقد پوسترهای ممیز ... نقد : مجموعه ای از قوانین و روشهایی که برای بررسی یک اثر از کل به جزء .


181
پــوسـتر و ... استاد مرتضی ممیز شکل گرفته است ... جلسه نقد و بررسی آثار با حضور ...


716
ایده تا اجرا در لوگوتایپ های استاد مرتضی ممیز ... را نقد کند و در نقدش بگه چرا از این ...


445
... 75 پایان نامه بررسی پوستر ... مرتضی ممیز ... نقد و بررسی فیلم 13 ... نقد و بررسی پوسترهای مذهبی ...


578
... با طراحی و شگردهای ممیز به ... و مدال بهترین پوسترهای ... مورد بررسی و کار ...


164
... با طراحی و شگردهای ممیز به ... و مدال بهترین پوسترهای ... مورد بررسی و کار ...


773
دراین پوستر مانند بیشتر پوسترهای فوکودا از تکنیک خطای دید و بازی با شبکیه ... تحلیل و نقد ...


29
اولین کتاب چاپ شده من نقد تجزیه وتحلیل پوستر با رویکرد نشانه شناسی لایه ای مناسب برای ...


319
گرچه با تلاشهای بی وقفه ی مرتضی ممیز بود که طراحی پوستر ایران ... نقد و بررسی پوسترهای مذهبی ...


55
گرچه با تلاشهای بی وقفه ی مرتضی ممیز بود که طراحی پوستر ایران ... نقد و بررسی پوسترهای مذهبی ...


642
بررسی مفهوم در ... لهستان از نظر وسعت و جمعیت در بین کشورهای ... بررسی پوسترهای لهستان ...


932
این دو عبارت یعنی مرتضی ممیز و ... بررسی کنیم باید نام ممیز را در ... و نقد هنری از ...


551
نقد : مجموعه ای از قوانین و روشهایی که برای بررسی یک اثر از کل به جزء . نقد را به دو دسته کلی ...


944
بسیاری از گرافیستهای جوان ایران فوكودا را به رفاقتش با مرتضی ممیز و ... پوسترهای ... بررسی طرح ...


59
نقد فیلم های ... کنیم، حدفاصل سال های کودتای مرداد 32 تا انقلاب بهمن 57 سال های درخشش و اوج هنر ...