392
این روابط شامل نقش زن و ... برای نمونه اگر در یونان و رم، وضعیت زن در ... در همین زمان در ...


838
در زمان بهرام گور ... این روابط شامل نقش زن و مرد ... در قلمرو ساسانیان در قفقاز، زبان ...


826
... چنان که در نقش برجسته ... جایگاه زن در زمان ساسانیان ... در زمان ساسانیان مردم ...


775
درحجاریهای دوره ساسانی نقش زنان بسیار دیده می ... اوج مقام و منزلت زن در زمان ساسانیان ...


841
این روابط شامل نقش زن و مرد ... در همین زمان در خدای‌نامه ... دست‌پخت ساسانیان بود، در دوران ...


238
... و جهان,ایران در زمان ... که ما آثار ی از نقش زن در تخت جمشید و سایر ... (ساسانیان) ...


686
ویژگی های ساسانیان. نقش زنان در ... اتلاف طبقاتی در زمان ساسانیان وجود ... زن ایرانی در ...


695
در آن زمان که زن ... وجود ایزد بانوانی چون آناهیتا و اشی و نقش آنان در ... (ساسانیان) ...


882
4/15/2015 · ... شکار نقش بسته است، در ... آنها در قایقی دیگر چند زن ... ایران در زمان ساسانیان به ...


750
زن و مرد در تاریخ ایران ... در نقش‌هایی که درایران ... ساسانیان در زمان ساسانیان همچون ...


870
زن و مرد در تاریخ ایران ... در نقش‌هایی که درایران ... ساسانیان در زمان ساسانیان همچون ...


349
... زمان ساسانیان، بخشی از آثار به جا مانده از قصر ابونصر در همان نزدیکیست. این نقش برجسته یکی ...


106
حکومت ساسانیان; ... در آن زمان که زن ... وجود ایزد بانوانی چون آناهیتا و اشی و نقش آنان در ...


638
در زمان ساسانیان ... به عنوان پادشاه زن در ... با بند بازی در سرگرمی مردم نقش ...


809
خود نام «بغداد» یک نام ایرانی است که در زمان ساسانیان ... زن او به ... در انتخاب شاهان نقش ...


71
نقش زن در ایران ... ساسانیان (1) ... و مقام زن در هر دوره به مقتضیات زمان و وضعیت محیط و نوع ...


114
در زمان كوروش زن حامله ... پرین ، دختر قباد ، مشاور امور قضایی ساسانیان بود و ... نقش زن در ...


595
نقش زن در ایران ... هر دوره به مقتضیات زمان و وضعیت محیط و ... در دورة ساسانیان، مقام و موقعیت ...


759
در عصر ساسانیان مانند بسیاری از ادوار تاریخی، خانواده نقش برجسته‌ای ... زن در عصر ساسانی ...


442
با اینکه آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان ... در نقش رستم، نقش ... ساسانیان به زن ...