113
طریقه خواندن نماز عید فطر نماز عید فطر اعمال عید فطر سوال : ایا حضور در نماز عید فطر بر هر مسلمانی واجب است ؟و طریقه خواندن نماز عید فطر را توضیح دهید.پاسخ :


933
احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و ... مستحب است و احوط این است که آنها را به صورت فرادا ...


694
احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در ... اگر در بین نماز جماعت نیت فرادا نماید ...


663
احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت با جماعت نخوانند، ولی به قصد رجا مانع ندارد و نمازهای مستحبی را هم میشود به جماعت خواند، مگر نماز …


622
مسأله ۱۴۹۵ ـ نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید با جماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام علیه السلام غائب است، مستحب میباشد.


417
و همچنین نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است، مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان ...


727
احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت با جماعت نخوانند، ولی به قصد رجا مانع ندارد و نمازهای مستحبی را هم میشود به جماعت خواند، مگر نماز …


543
احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در ... اگر در بین نماز جماعت نیت فرادا نماید ...


140
وقت نماز عید فطر از اول آفتاب روز عید ... مراجع می توانند نماز عید فطر را به صورت فرادا ...


467
طریقه ی خواندن نماز عید فطر و متن عربی و ... آن را به صورت فرادا بجا آورید. 2. نماز عید فطر و ...


856
وقت نماز عید فطر از اول آفتاب روز عید ... مراجع می توانند نماز عید فطر را به صورت فرادا ...


61
یا مهدی ادرکنی - نماز عید فطر فرادا یا جماعت - سلام اگه اولین باره که به ما سر می زنید برای دسترسی به همه مطالب روی لینک عناوین مطالب کلیک کنید


595
طریقه ی خواندن نماز عید فطر و متن عربی و ... آن را به صورت فرادا بجا آورید. 2. نماز عید فطر و ...


455
به صورت جماعت: امام خمینی: احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد.


735
احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت با جماعت نخوانند، ولی به


95
احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت با جماعت نخوانند، ولی به قصد رجا ...


576
احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و ... مستحب است و احوط این است که آنها را به صورت فرادا ...


662
اگر رسیدن عید فطر بعد از ظهر ثابت شود، آیا همان بعد از ظهر مى توان نماز عید را برگزار نمود ...


80
یا مهدی ادرکنی - اذکار نماز عید فطر - سلام اگه اولین باره که به ما سر می زنید برای دسترسی به همه مطالب روی لینک عناوین مطالب کلیک کنید


336
اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: هشتم- نماز عید است و آن را به صورت زیر می خوانیم؛