924
سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سلیمان اول یا قانونی سلطان سلیمان؛ ۶ نوامبر ۱۴۹۴ – ۷/۶/۵ ...


315
سلطان سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سليمان اول یا قانونى سلطان سليمان؛ ۶ نوامبر ۱۴۹۴ – ۵ ...


950
از چگونگی آشنایی‌اش با دربار عثمانی چیزی ... مرگ مصطفی، در سال ۱۵۶۶ سلطان سلیمان درگذشت و ...


258
... در بخش مهمی از تاریخ عثمانی به جز شخص سلطان، سایر ... [سلطان] سلیمان ... مرگ بر نوادگان تموچین ...


205
سلطان سلیمان فرزند سلطان سلیم خونخوار یکی از بزرگترین پادشاهان عثمانی بوده که مانند اسکندر ...


200
فرازی از مقالۀ «فرزندان و نوادگان ... پادشاه عثمانی است که ... سلطان سلیمان القانونی ...


921
حدیثه سلطان عثمانی ... نسل از نوادگان " سلطان ... در دوران سلطان سلیمان که می ...


679
نفوذ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی. ... پشت از نوادگان فخر رازی ... و سلطان سلیمان ...


136
... سلطان سلیمان عثمانی ... نوادگان " سلطان عبدالحمید دوم " سی و چهارمین و آخرین سلطان سلسله ...


370
صفیه سلطان یک زن خاص عثمانی. صفیه سلطان ... (پسر سلطان سلیمان و خرم ... مسند قدرت از نوادگان ...


936
زنان تاریخ عثمانی,حرمسرا زنان ترک,والده سلطان,زندگی نامه کوسم سلطان,ماه پیکر,کوسم سلطان ...


128
سلطان سلیمان. ... فرازی از مقالۀ «فرزندان و نوادگان یزدگرد ... حریم سلطان مجموعه تلویزیونی ...


424
تسلیت دولت ترکیه به بستگان و نوادگان قربانیان نسل کشی ... سلطان سلیمان عثمانی; Comments.


492
... با یکی از نوادگان سلطنتی ... عثمانی ازبیرحم ... میرزا به سلطان سلیمان پناهنده ...


827
او مادر 5 شاهزاده سلطان عثمانی سلیمان و یک دختر او به ... است که گفته اند از نوادگان قیصر روم ...


483
عاقبت هندان سلطان عثمانی. ... شده پنجمین نسل از نوادگان " سلطان عبدالحمید ... سلطان سلیمان ...


472
کوسم سلطان سریال ماه پیکر ... او با یکی از نوادگان سلطنتی که ... مسئول حرم سلیمان بلنده با ...


280
موضوع مورد گفتگو : کشتار ارامنه در ترکیه به توسط امپراتوری عثمانی اسلامی Last Part.


261
... نوادگان خود تاثیر ... سلطان های زن در طول تاریخ عثمانی بوده و بعد از ازدواج با سلطان احمد ...


922
سلیمان قانونی ... است.در کتیبه عثمانی خود را به ... اوغلو از نوادگان ماه دوران سلطان، او دختر ...