718
سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سلیمان اول یا قانونی سلطان سلیمان؛ ۶ نوامبر ۱۴۹۴ – ۷/۶/۵ ...


64
خب اینم یه مطلب در مورد علت مرگ فرزندان خرم سلطان و سلطان سلیمان : ... ترس سلطان عثمانی برای ...


340
سلطان سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سليمان اول یا قانونى سلطان سليمان؛ ۶ نوامبر ۱۴۹۴ – ۵ ...


74
با توجه به سنت و قوانین عثمانی، از همه شاهزادگان ... در سال ۱۵۶۶ سلطان سلیمان ...


155
فرازی از مقالۀ «فرزندان و نوادگان ... پادشاه عثمانی است که ... سلطان سلیمان القانونی ...


850
... زمان احیای دولت عثمانی به دست سلطان ... خود سلطان سلیمان رو دیدم و با ... نوادگان تموچین ...


435
سلطان سلیمان فرزند سلطان سلیم خونخوار یکی از بزرگترین پادشاهان عثمانی بوده که مانند اسکندر ...


93
حدیثه سلطان عثمانی ... نسل از نوادگان " سلطان ... در دوران سلطان سلیمان که می ...


868
اینم اطلاعاتی در مورد واقعیت تاریخی مهری ماه سلطان و شاهزاده عبدالله : مهری ماه سلطان دختر ...


734
شاهدخت مهری ماه سلطان (۲۱ مارس ۱۵۲۲ – ۲۵ ژانویه ۱۵۷۸) دختر سلطان سلیمان اول و خرم سلطان بود.


724
نفوذ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی. ... پشت از نوادگان فخر رازی ... و سلطان سلیمان ...


664
نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از ... پادشاه عثمانی بعد سلطان سلیمان, ...


843
صفیه سلطان یک زن خاص عثمانی. ... (پسر سلطان سلیمان و ... تمامی پادشاهان در مسند قدرت از نوادگان ...


276
ترکیه جسد «سلطان سلیمان» را ... سلیمان شاه جد مؤسس دولت عثمانی است، و طبق توافقنامه سال ...


921
... نوادگان خود تاثیر ... سلطان های زن در طول تاریخ عثمانی بوده و بعد از ازدواج با سلطان احمد ...


207
... سلطان سلیمان عثمانی ... نوادگان " سلطان عبدالحمید دوم " سی و چهارمین و آخرین سلطان سلسله ...


763
عاقبت عثمان فرزند سلطان احمد عثمانی ... نسل از نوادگان " سلطان ... سلطان سلیمان ...


102
زنان تاریخ عثمانی,حرمسرا زنان ترک,والده سلطان,زندگی نامه کوسم سلطان,ماه پیکر,کوسم سلطان ...


608
... امپراتوری عثمانی: ... اوغلو از نوادگان ماه دوران سلطان، او دختر ... دوم سلطان سلیمان ...


659
او مادر 5 شاهزاده سلطان عثمانی سلیمان و یک دختر او به ... است که گفته اند از نوادگان قیصر روم ...