82
سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سلیمان اول یا قانونی سلطان سلیمان؛ ۶ نوامبر ۱۴۹۴ – ۷ ...


991
سلطان سلیمان فرزند سلطان سلیم خونخوار یکی از بزرگترین پادشاهان عثمانی بوده که مانند ...


397
ماه‌دوران سلطان یا گلبهار (درگذشت: ۱۵۸۱) خاصگی نخست سلطان سلیمان قانونی است که ...


145
سلطان سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سليمان اول یا قانونى سلطان سليمان؛ ۶ نوامبر ...


631
خب اینم یه مطلب در مورد علت مرگ فرزندان خرم سلطان و سلطان سلیمان : ... سلطان عثمانی ...


724
سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سليمان اول یا قانونى سلطان سليمان؛ ۶ نوامبر ۱۴۹۴ ...


634
درواقع سلطان سلیمان شیفته و شیدای دختری ازحرمسرا به نام خرم سلطان شده بود. در غرب ...


29
سلطان سلیمان اول، مرزهای عثمانی را به بزرگ‌ترین حد خود رساند و در داخل امپراتوری هم ...


142
سلطان سلیمان پادشاهی بود که ... مشهورترین سلطان امپراتوری عثمانی و خرم سلطان ...


237
... در بخش مهمی از تاریخ عثمانی به جز شخص سلطان ... [سلطان] سلیمان ... مرگ بر نوادگان ...


793
تولد شاهزاده جدید خاندان عثمانی ... افندی" 92 ساله سومین نسل از نوادگان سلطان ...


839
سلطان سلیمان ماه ... طبق سنتهای عثمانی پسر اول باید سلطنت رو به ارث ببره که همین مسئله ...


916
... در بخش مهمی از تاریخ عثمانی به جز شخص سلطان ... [سلطان] سلیمان ... مرگ بر نوادگان ...


850
نقش خرم سلطان در حمله به ایران/ سوگلی سلطان سلیمان که بود و چه کرد؟ ,


376
سریال‌هایی چون «حریم سلطان» و «سرزمین عثمانی‌ها» از این قبیل سریال‌هاست که علاوه ...


191
... سلطان سلیمان عثمانی ... نوادگان " سلطان عبدالحمید دوم " سی و چهارمین و آخرین سلطان ...


281
حدیثه سلطان عثمانی ... نسل از نوادگان " سلطان ... در دوران سلطان سلیمان که می ...


678
نفوذ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی. ... پشت از نوادگان فخر ... سلطان سلیمان ...


603
سریال «حریم سلطان» این روزها آخرین برگ‌های تاریخ حکومت سلطان سلیمان محتشم را در جعبه ...


16
ایران،ترکیه،حکومت صفوی،سلطان سلیمان،شاه طهماسب،حکومت عثمانی،تاریخ ترکیه،تاریخ ...