833
سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سلیمان اول یا قانونی سلطان سلیمان؛ ۶ نوامبر ۱۴۹۴ – ۷/۶/۵ ...


482
با توجه به سنت و قوانین عثمانی، از همه شاهزادگان ... در سال ۱۵۶۶ سلطان سلیمان ...


830
خب اینم یه مطلب در مورد علت مرگ فرزندان خرم سلطان و سلطان سلیمان : ... ترس سلطان عثمانی برای ...


386
نوادگان عثمانی که ... شده پنجمین نسل از نوادگان" سلطان عبدالحمید دوم ... به سلطان سلیمان.


599
سلطان سلیمان یکم (به ترکی عثمانی: سلطان سليمان اول یا قانونى سلطان سليمان؛ ۶ نوامبر ۱۴۹۴ – ۵ ...


770
... زمان احیای دولت عثمانی به دست سلطان ... خود سلطان سلیمان رو دیدم و با ... نوادگان تموچین ...


138
نفوذ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی. ... پشت از نوادگان فخر رازی ... و سلطان سلیمان ...


656
اینم اطلاعاتی در مورد واقعیت تاریخی مهری ماه سلطان و شاهزاده عبدالله : مهری ماه سلطان دختر ...


259
حدیثه سلطان عثمانی ... نسل از نوادگان " سلطان ... در دوران سلطان سلیمان که می ...


825
شاهدخت مهری ماه سلطان (۲۱ مارس ۱۵۲۲ – ۲۵ ژانویه ۱۵۷۸) دختر سلطان سلیمان اول و خرم سلطان بود.


307
شاهدخت مهری ماه سلطان (۲۱ مارس ۱۵۲۲ – ۲۵ ژانویه ۱۵۷۸) دختر سلطان سلیمان اول و خرم سلطان بود.


372
زنان تاریخ عثمانی,حرمسرا زنان ترک,والده سلطان,زندگی نامه کوسم سلطان,ماه پیکر,کوسم سلطان ...


273
تولد شاهزاده جدید خاندان عثمانی ... ساله سومین نسل از نوادگان سلطان ... سلطان سلیمان.


746
صفیه سلطان یک زن خاص عثمانی. ... (پسر سلطان سلیمان و ... تمامی پادشاهان در مسند قدرت از نوادگان ...


715
و از نسل محمد المجدور از نوادگان ... سلطان سلیمان پس ... و عثمانی ، سلطان سلیمان به ...


247
ماه پیکر یا صده ی باشکوه کوسم سلطان سریال ... تاریخ عثمانی به ... از نوادگان خود ...


805
... امپراتوری عثمانی: ... اوغلو از نوادگان ماه دوران سلطان، او دختر ... دوم سلطان سلیمان ...


729
Video embedded · عثمانی‌ها بی‌نهایت ... معروف‌ترینشان سلطان سلیمان ِ محتشم در قرن شانزدهم، و عبدالحمید ...


736
سلطان سلیمان. ... فرازی از مقالۀ «فرزندان و نوادگان یزدگرد ... حریم سلطان مجموعه تلویزیونی ...


256
دو ملت مسلمان و همسایة ایران و عثمانی در طول ... سلطان سلیمان ... نوادگان ...