669
بی شک، تمرین اساسی ترین عنصرسازنده هنرمندان است و بزرگترین نقش را خصوصآ برای به اوج رساندن ...


812
در مطلب قبل به پنج مورد از نکاتی که برای تمرین کردن باید به آنها توجه کرد اشاره کردیم، در این ...


137
بی شک، تمرین اساسی ترین عنصرسازنده هنرمندان است و بزرگترین نقش را خصوصآ برای به اوج رساندن ...


925
نوازنده و تمرین. بی شک، تمرین اساسی ترین عنصرسازنده هنرمندان است و بزرگترین نقش را خصوصآ ...


362
بی شک تمرین اساسی ترین عنصرسازنده هنرمندان است و بزرگترین نقش را خصوصآ برای به اوج رساندن ...


925
۱۴ – مفهوم عبارت ” قوی تر شدن دست نوازنده” که در اثر گذشت زمان و تمرین کردن بدست می آید، چیست؟


983
بی شک، تمرین اساسی ترین عنصرسازنده هنرمندان است و بزرگترین نقش را خصوصآ برای به اوج رساندن ...


821
نوازنده و تمرین: بی شک، تمرین اساسی ترین عنصرسازنده هنرمندان است و بزرگترین نقش را خصوصآ ...


5
17- استفاده از مترونم برای محاسبه ریتم موسیقی، چه کمکی به نوازنده کمک می کند؟ ...


605
تخصصی ترین مرکز آموزش موسیقی - نوازنده و تمرین - ۲ -


768
زیرا اولا، در بسیاری از سازها، وقتی نوازنده مشغول تمرین کردن با ساز است، کلیه زوایا و حالات ...


364
روش تمرین و استراحت که پیشتر در مقاله نوازنده و تمرین شماره یک، مورد بررسی قرار گرفت مبتنی ...


617
6-نوازنده و تمرین 17- استفاده از مترونم برای محاسبه ریتم موسیقی، چه کمکی به نوازنده کمک می کند؟


663
7-نوازنده و تمرین 19- روش پیشنهادی برای دستیابی نوازنده به اجرایی صحیح از قطعه چیست؟


316
روش تمرین و استراحت که پیشتر در مقاله نوازنده و تمرین شماره یک، مورد بررسی قرار گرفت مبتنی ...


488
قطعات با چه سطح تکنیکی را برای تمرین و نواختن انتخاب کنیم؟ نوازنده همواره بایستی در سه سطح ...


793
۱۱- قطعات با چه سطح تکنیکی را برای تمرین و نواختن انتخاب کنیم؟ نوازنده همواره بایستی در سه ...


312
نوازنده و تمرین - ... باید دانست، این گونه به اصطلاح ژستها و رقصیدن ها در هنگام تمرین و ...


544
موسیقی ما - «حمید متبسم» آهنگساز برجسته، نوازنده شناخته شده تار و سه‌تار و از بنیان ...


147
عوامل گرفتن سرعت در نوازنده چیست و قطعات سرعتی ... که از سرعت کم به زیاد و هر روز تمرین ...