108
نام : nortriptyline 25 mg ... نام عمومی : nortriptyline tablet oral 25 mg ... نورتریپتیلین 25 میلی ...


33
nortriptyline amin 25mg tab | قرص نورتریپتیلین امین 25 میلی گرم ... ketotifen amin 1mg/ml 30ml oral drop.


60
نام عمومی : nortriptyline tablet oral 25 mg شکل دارویی : tablet ... نورتریپتیلین 25 میلی ...


713
Tablet: 10, 25mg. موارد مصرف ... Pamelor™ (nortriptyline HCl) Oral Solution USP, equivalent to 10 mg base per 5 mL, ... Nortriptyline 25 mg-MYL. peach/red, ...


549
... cloob.com قرص نورتریپتیلین 10 25 ... Nortriptyline. نورتریپتیلین یک ... (nortriptyline tablet oral, نورتریپتیلین ...


950
Nortriptyline اطلاعات ... 25 – dppharma.ir عوارض قرص نورتريپتيلين 25 – funyblog.ir عوارض قرص نورتریپتیلین 25 ...


235
nortriptyline amin 25mg tab ... [قرص نورتریپتیلین امین 25 میلی گرم] ... metoclopramide amin 4mg/ml 15ml oral drop ...


473
سبحان دارو تولید شده TABLET NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB. ... خواص داروی نورتریپتیلین 25 - sarfun.ir اطلاعات دارویی ...


770
نورتریپتیلین از طریق مهار ... دارای 3 دوز 10 و 25 و 50 میلی گرم میباشد.این دارو موجب ... Tablet : 500mg ...


413
کاربرد اصلی نورتریپتیلین درمان ... دارای 3 دوز 10 و 25 و 50 میلی گرم میباشد.این ... Tablet : 500mg. بیشینه ...


150
Store at controlled room temperature 20° to 25° C ... ORAL (lor-AYE-zeh-pam) ... (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), imipramine (Janimine, Tofranil ...


139
از 15 تا 25 درجه ... FLUIMUCIL Tablet 600 mg,Effervescent قرص جوشان فلویموسیل 600 میلی ...