12
6-سينه ها اين کار ... خيلي از آقايان بوسيله نوازش نيشگون گرفتن زبان زدن يا آهسته گاز گرفتن ...


603
سينه ها: خيلی از مردان بوسيله نوازش، نيشگون گرفتن، زبان زدن يا آهسته گاز گرفتن سينه شان ...


439
cpr c مخفف حرف اول کلمه قلب می باشد. p مخفف حرف اول کلمه ريه می باشد. r مخفف حرف اول کلمه احياء می باشد. ...


941
تعبیر خواب ابن سیرین | تعبیر خواب پرشین فال جامع ترین تعبیر خواب آنلاین بیش از 3500 کلمه و 15 معبر


781
لا پستانی یا آمیزش پستانی عملی جنسی میان زن و مرد است که در آن آلت مردانه بین پستان‌های زن قرار گرفته و عمل نزدیکی صورت می‌گیرد.


401
6- سينه ها:خيلي از مردها بوسيله نوازش نيشگون گرفتن زبان زدن يا آهسته گاز گرفتنسينه شان ...


236
نيروسنج پينج (نيشگون) ... عضلات پشت(پشت ، تنه ، پا و قفسه سينه) دينامومتر (نيروسنج ) ...


5
درد قفسه‌ سينه‌ يا احساس ... ـ نگاه‌ داشتن‌ نفس‌ به‌طور كوتاه‌مدت‌ ـ نيشگون‌ گرفتن ...


589
درد قفسه‌ سينه ... ـ نگاه‌ داشتن‌ نفس‌ به‌طور كوتاه‌مدت‌ ـ نيشگون‌ گرفتن‌ از پوست‌ بازو ...


691
- اكر سينه هايتان بعد از شير دهي خالي مي شود ... (اگر او را به آرامي نيشگون بگيريد رنگ پوست ...


141
درد قفسه‌ سينه‌ يا احساس ... ـ نگاه‌ داشتن‌ نفس‌ به‌طور كوتاه‌مدت‌ ـ نيشگون‌ گرفتن ...


449
درد قفسه‌ سينه ... ـ نگاه‌ داشتن‌ نفس‌ به‌طور كوتاه‌مدت‌ ـ نيشگون‌ گرفتن‌ از پوست‌ بازو ...


17
- اكر سينه هايتان بعد از شير دهي خالي مي شود ... (اگر او را به آرامي نيشگون بگيريد رنگ پوست ...


785
با بوسه برداشتن از گردن نيلوفر چشم هام به سينه هاي سفيد و كمي ... رنگ نيلوفر نيشگون ...


64
- مصدوم ممكن است نسبت به درد واكنش نشان دهد ، از روي پوست وي را نيشگون ... قفسه سينه خيره ...


583
اگه سيگار ميشدم همون سيگاري ميشدم كه تا روشنش ميكني اتوبوس مياد باس بندازيش زمين.


897
اگر انگشتان خود را بين بدن و باله هاي سينه اي شان قرار دهيد آنها مي توانند يك نيشگون جانانه ...


868
اشرف خانم اومد جلو و بغلم كرد ، دوباره سرم بين سينه هاي خوردنيش قرار ... تو منو نيشگون ...


922
سي نبض puls rate كنترل تنفس rate كنترل درجه حرارت t در مراحل بعدي فشار خون b p پوست ارزيابي سطح هوشياري هر گونه آسيب يا بيماري كه مغز را درگير كند مي تواند سطح هوشياري مددجو را تغيير دهد و بالقوه خطر ...


680
۵- نيشگون گرفتن با ... بيماران، علايم زماني بروز مي­كند كه ضايعه در محل اتصال آخرين مهره سينه ...