404
در این رابطه F نیروی گرانش بین دو جرم، m۱ و m۲ مقدار مواد دو جرم و r فاصله بین دو جرم است.


703
که F قدرت نیروی جاذبه ، m 2 ، m 1 دو جرم و r فاصله میان مراکز دو جرم و G عدد ثابت یا ثابت عمومی ...


660
اگرچه نیروی جاذبه ابتدا توسط قوانین ... نیوتن به پاسخ بسیار نزدیک شده ...


17
در این مطلب قانون جاذبه نیوتن بیان می شود و ... نيوتن مي دانست كه نیروی جاذبه زمين، ماه را ...


3
تعریف نیروی جاذبه و سیر تاریخی که به کشف آن منجر شد


510
نیروی گرانش نیوتن. ... بنابراین سیارات بزرگتر نیروی جاذبه بیشتری نسبت به سیارات کوچکتر دارند.


148
جاذبه یا به عبارت دقیقتر نیروی جاذبه نیرویی است که دو جسم را به طرف هم می کشد


36
ایده وی درباره نیروی جاذبه به عنوان یک نیروی ... جرم و انرژی، قانون جاذبه نیوتن مستقیما ...


613
قانون جاذبه نیوتن می گوید که نیروی جاذبه بین دو شیء ... جایی که f 1 نیروی جاذبه اعمال شده از ...


717
نیروی جاذبه زمین مشتمل به85صفحه می باشد. برای خرید مقاله نیروی جاذبه ... ۲-۱ ایزاک نیوتن. ...


894
نیروی جاذبه زمین مشتمل به85صفحه می باشد. برای خرید مقاله نیروی جاذبه ... ۲-۱ ایزاک نیوتن. ...


349
بر اساس اسناد به دست آمده اسحاق نیوتن در مطالعات ... جاذبه راه را ... نیروی خیر و شر ...


417
خیر چرا نظریه جاذبه نیوتون نقض شود؟ قانون جاذبه نیوتن می گوید که نیروی جاذبه بین دو شیء نسبت ...


258
قانون گرانش نیوتن: ذرات ماده همدیگر را جذب می‌کنند که نیروی جاذبه بین دو جفت از آن ها نسبت ...


199
" نیروی جاذبه تنها شکلی از بی نظمی و یا یک ... نظریه جاذبه نیوتن تا کنون مساله کشش زمین و ...


745
قانون نیروی جاذبه‌ی نیوتن، بیش از دویست سال حاکم بر علم نجوم بود. دانشمندان با استفاده از ...


149
بر اساس قانون گرانش ، نیروی جاذبه گرانش میان دو ذره با ... قانون جهانی گرانش نیوتن برای هیچ ...


47
این داستان که سقوط سیبی از درخت نیوتن را به فکر کشف جاذبه ... در مورد نیروی گرانش نیوتن ...


988
با سلام دوستان در مورد نیروی جاذبه نیوتن در شهرسازی چی میدونین .من کلی تحقیق کردم اما ...


823
نیروی جاذبه زمین همه اشیاء سطح خود و یا نزدیک به سطح خود را به طرف مرکز خود می ... قانون نیوتن