317
جاذبه یا به عبارت دقیقتر نیروی جاذبه نیرویی است که دو جسم را به طرف هم می‌کشد. این ...


181
جاذبه یا به عبارت دقیقتر نیروی جاذبه نیرویی است که دو جسم را به طرف هم ... قانون نیوتن.


881
قانون جاذبه نیوتن می گوید که نیروی جاذبه بین دو ... جایی که f 1 نیروی جاذبه اعمال شده ...


82
نیروی گرانشی میان جسم ... در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ قانون جهانی گرانش نیوتن ...


257
قانون جاذبه نیوتن. ... به طور كامل مسير تفكر دانشمندان را درباره نیروی جاذبه تغيير ...


783
اگرچه نیروی جاذبه ابتدا توسط قوانین ... نیوتن به پاسخ بسیار نزدیک شده ...


388
قانون نیروی جاذبه‌ی نیوتن، بیش از دویست سال حاکم بر علم نجوم بود.


653
" نیروی جاذبه تنها شکلی از بی نظمی و یا یک عارضه جانبی از تمایل طبیعی بشر به سمت آشفتگی ...


235
داشتم در مورد نیوتن می خواندم که به نکته ای ... ذهنش سوالاتی درباره نیروی جاذبه به ...


917
اسحاق نیوتن تا سال 1678 ، یعنی تقریبا ... وزن هر جسم عبارت است از نیروی جاذبه‌ای که زمین ...


755
نیروی گرانش نیوتن. ... بنابراین سیارات بزرگتر نیروی جاذبه بیشتری نسبت به سیارات کوچکتر ...


431
ایده وی درباره نیروی جاذبه به عنوان یک نیروی ... جرم و انرژی، قانون جاذبه نیوتن ...


838
07.04.2012 · یکی از جالب ترین دانشمندان دنیا نیوتن انگلیسی بود که کشفیات خوشمزه ای دارد ٬ از جمل


10
ایزاک نیوتن که در روز 25 دسامبر ... را به فکر کشف نیروی جاذبه عمومی انداخته است ...


953
... یک سیب به سرش، جاذبه را کشف کرد" همه ... و نیرویِ جاذبه ی گرانشی ... نیوتن با ...


268
نهایت کوچک قانون جاذبه عمومی را کشف کرد و ... نیوتن قانون نیروی گرانش او پس ...


85
قوانین نیوتن ... کسی که ۷۰۰ نیوتن وزن دارد، نیروی جاذبه‌ای که از طرف زمین بر وی وارد ...


813
تعریف نیروی جاذبه و سیر تاریخی که به کشف آن منجر شد


209
جاذبه یا گرانش نیرویی است که همه چیز را به سوی مرکز زمین می کشاند. قوه جاذبه سبب سقوط ...


26
برخلاف تصور عامه نیوتن جاذبه را ... جاذبه از پیدایش خلقت جهان وجود داشته و تنها نیروی ...