831
محاسبه شتاب جسم در حال سقوط در سیاره. قانون دوم نیوتون: اگر به جسمی نیروی خالصی وارد شود شتابی می‌گیرد که با نیروی وارد بر جسم رابطه مستقیم و …


743
نیروی جاذبه زمین همه اشیاء سطح خود و یا نزدیک به سطح خود را به طرف مرکز خود می ... قانون نیوتن


968
اگرچه نیروی جاذبه ابتدا توسط قوانین ... نیوتن به پاسخ بسیار نزدیک شده ...


535
او پس از چند آزمایش کشف کرد که نیروی جاذبه از قانون عکس مجذور فاصله پیروی می‌کند.


923
در قانون فیزیک بین هر دو جسم با جرم مشخص که در فاصله ای معین از هم قرار دارند نیرویی وجود دارد که به آن نیروی گرانش گفته می شود


987
در مورد نیروی گرانش نیوتن معتقد بود که نه ... در سال 1687 در 45 سالگی قانون جاذبه زمین و سه ...


646
در سال ۱۶۶۵ موقعی که اسحاق نیوتن ۲۳ ساله بود، یک سیب در حال سقوط موجب به وجود آمدن پرسش درباره نیروی جاذبه برای او شد.


867
نظریه‌ی نیروی جاذبه‌ی نیوتن، برای دو قرن قبل علم فیزیک کافی بود.


174
ایده وی درباره نیروی جاذبه به عنوان یک نیروی ... جرم و انرژی، قانون جاذبه نیوتن مستقیما ...


794
قوانین نیوتن ... ذرات ماده همدیگر را جذب می‌کنند که نیروی جاذبه بین دو جفت از آن ها نسبت ...


790
ایده وی درباره نیروی جاذبه به عنوان یک نیروی ... جرم و انرژی، قانون جاذبه نیوتن مستقیما ...


44
قوانین نیوتن ... ذرات ماده همدیگر را جذب می‌کنند که نیروی جاذبه بین دو جفت از آن ها نسبت ...


694
در سال 1665 موقعی که اسحاق نیوتن 23 ساله بود، یک سیب در حال سقوط موجب به وجود آمدن پرسش درباره نیروی جاذبه برای او شد.


541
قانون جاذبه نیوتن جاذبه یا به عبارت دقیقتر نیروی جاذبه نیرویی است که دو جسم را به طرف هم می ...


936
بیگ بنگ: برای نیوتن مشخص شده بود که عامل حرکت و شتاب یک جسم ساکن نیروست. بنابراین آن زمانی که سیب ساکن بر روی درخت در مقابل چشمان وی به سمت زمین سقوط کرد، وی برای حفظ قانون اول و دوم خود می بایست ...


596
اسحاق نیوتن. سِر آیزاک (یا ... او پس از چند آزمایش کشف کرد که نیروی جاذبه از قانون عکس مجذور ...


528
در این آموزش آباکوس به نحوه اعمال بارهای حجمی (Body Force) و به شکل خاص، نیروی جاذبه (Gravity) در آباکوس پرداخته می شود.


534
دوم اینکه از این فرمول میزان نیروی جاذبه یا گرانش زمین قابل محاسبه ... و همچنین نیوتن بر ...


126
ایزاک نیوتن که در روز 25 دسامبر 1642 ... نیوتن را به فکر کشف نیروی جاذبه عمومی انداخته است به ...


20
4/7/2012 · یکی از جالب ترین دانشمندان دنیا نیوتن انگلیسی بود که کشفیات خوشمزه ای دارد ٬ از جمل