146
در این رابطه F نیروی گرانش بین دو جرم، m۱ و m۲ مقدار مواد دو جرم و r فاصله بین دو جرم است.


23
که F قدرت نیروی جاذبه ، m 2 ، m 1 دو جرم و r فاصله میان مراکز دو جرم و G عدد ثابت یا ثابت عمومی ...


284
سِر ایزاک نیوتن ... او پس از چند آزمایش کشف کرد که نیروی جاذبه از قانون عکس مجذور فاصله پیروی ...


644
گردد و البته اگر بتوانیم با قدرت کافی آنرا پرتاب کنیم می تواند از نیروی جاذبه زمین جدا,طرف ...


211
نيوتن مي دانست كه نیروی جاذبه زمين، ماه را ... در این مطلب قانون جاذبه نیوتن بیان می شود و ...


381
اگرچه نیروی جاذبه ابتدا توسط قوانین ... نیوتن به پاسخ بسیار نزدیک شده ...


683
جاذبه یا به عبارت دقیقتر نیروی جاذبه نیرویی است که دو جسم را به طرف هم می کشد


34
نیروی گرانش نیوتن. ... بنابراین سیارات بزرگتر نیروی جاذبه بیشتری نسبت به سیارات کوچکتر دارند.


777
قانون جاذبه نیوتن می گوید که نیروی جاذبه بین دو شیء ... جایی که f ۱ نیروی جاذبه اعمال شده از ...


112
در مورد نیروی گرانش نیوتن معتقد بود که نه ... در سال 1687 در 45 سالگی قانون جاذبه زمین و سه ...


93
ایده وی درباره نیروی جاذبه به عنوان یک نیروی ... جرم و انرژی، قانون جاذبه نیوتن مستقیما ...


527
جاذبه نیوتن ، اثبات قانون جاذبه نیوتن ، شتاب جاذبه نیوتن ، قوانین فیزیک جاذبه نیوتن ...


292
4/7/2012 · یکی از جالب ترین دانشمندان دنیا نیوتن انگلیسی بود که کشفیات خوشمزه ای دارد ٬ از جمل


565
تمام ذرات جهان دارای نیروی مرموزی به نام جاذبه هستند كه باعث جذب آنها به ... (آیزاك نیوتن)) ...


669
" نیروی جاذبه تنها شکلی از بی نظمی و یا یک ... نظریه جاذبه نیوتن تا کنون مساله کشش زمین و ...


881
بر اساس قانون گرانش ، نیروی جاذبه گرانش میان دو ذره با ... قانون جهانی گرانش نیوتن برای هیچ ...


888
چه عاملی سبب مرگ ایزاک نیوتن کاشف نیروی جاذبه شد - ماهنامه ... قانون جاذبه نیوتن ...


128
نیروی بنیادین ... آیزاک نیوتن نظریه گرانش خود را ... و تاب خوردن فضا-زمان جاذبه جاذبه چیست چهار ...


791
زندگینامه ایزاک نیوتن ... درخت نیوتن را به فکر کشف نیروی جاذبه عمومی انداخته است به نظر ...


347
البته عقیده نیوتن، کاشف نیروی جاذبه زمین این است که منشأ جاذبیت زمین، اراده آفریدگار است و بس.