159
در این رابطه F نیروی گرانش بین دو جرم، m۱ و m۲ مقدار مواد دو جرم و r فاصله بین دو جرم است.


41
که F قدرت نیروی جاذبه ، m 2 ، m 1 دو جرم و r فاصله میان مراکز دو جرم و G عدد ثابت یا ثابت عمومی ...


806
اگرچه نیروی جاذبه ابتدا توسط قوانین ... نیوتن به پاسخ بسیار نزدیک شده ...


996
در مورد نیروی گرانش نیوتن معتقد بود که نه ... در سال 1687 در 45 سالگی قانون جاذبه زمین و سه ...


215
جاذبه یا به عبارت دقیقتر نیروی جاذبه نیرویی است که دو جسم را به طرف هم می کشد


721
نیروی گرانش نیوتن. ... بنابراین سیارات بزرگتر نیروی جاذبه بیشتری نسبت به سیارات کوچکتر دارند.


936
ایده وی درباره نیروی جاذبه به عنوان یک نیروی ... جرم و انرژی، قانون جاذبه نیوتن مستقیما ...


654
قانون جاذبه نیوتن می گوید که نیروی جاذبه بین دو شیء ... جایی که f ۱ نیروی جاذبه اعمال شده از ...


10
4/7/2012 · یکی از جالب ترین دانشمندان دنیا نیوتن انگلیسی بود که کشفیات خوشمزه ای دارد ٬ از جمل


541
بیگ بنگ: برای نیوتن مشخص شده بود که عامل حرکت و شتاب یک جسم ساکن نیروست. بنابراین آن زمانی که ...


771
4/7/2012 · یکی از جالب ترین دانشمندان دنیا نیوتن انگلیسی بود که کشفیات خوشمزه ای دارد ٬ از جمل


546
بیگ بنگ: برای نیوتن مشخص شده بود که عامل حرکت و شتاب یک جسم ساکن نیروست. بنابراین آن زمانی که ...


476
داستان سیب نیوتن و کشف ... صدق می کند و نیرویِ جاذبه ی گرانشی میانِ دو جسم را توضیح می دهد ...


146
قوانین نیوتن ... ذرات ماده همدیگر را جذب می‌کنند که نیروی جاذبه بین دو جفت از آن ها نسبت ...


644
" نیروی جاذبه تنها شکلی از بی نظمی و یا یک ... نظریه جاذبه نیوتن تا کنون مساله کشش زمین و ...


566
جاذبه نیوتن ، اثبات قانون جاذبه نیوتن ، شتاب جاذبه نیوتن ، قوانین فیزیک جاذبه نیوتن ...


880
ايزاك نحوه كار جهان را با رياضيات مي داد،او قوانين حركت و جاذبه را ... نیروی نظامی ...


445
نیروی جاذبه در ... یکی شعاع زمین، که برای انجام محاسبات لازم بود و آیزاک نیوتن آن را نمی ...


571
سیب نیوتن که او را به ... نیروی وارد بر جسم در حال سقوط آزاد برآیند نیروی جاذبه زمین و ...


484
فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی در اقدامی جالب با استفاده از اسپینر قانون اول ...