29
نیمه عمر به مدت زمانی گویند که ماده پرتوزا به نصف مقدار اولیهٔ خود بر اثر واکنشهای ...


685
کاربرد و موارد مصرف بوراکس. برای خرید بوراکس به این سایت وارد شوید. نیمه عمر ماده ی ...


225
مفهوم نیمه عمر - شیمی ... رابطه ی چرخه ی قاعدگی با اضافه وزن . این بار ‌لاغر‌ها بخوانند .


598
این سنگ ها دانشمندان با تکنیک تشخیص نیمه عمر ... کشف شد نیمه... عمر ی در حدود 2/62 ...


276
نیم عمر چیست؟ واقع امر این است که در طول هر ثانیه متوالی از زمان ، 1000/1 اتمهای ...


676
نیمه ی اول عمر زیبایی هست،غرور هست اما نیمه ی دوم عمر کم کم فرسودگی و بی حوصلگی به سراغ ...


271
نیمه‌عمر (به انگلیسی: Half-life) پارامتری در داروشناسی و در شاخه فارماکوکینتیک جای می ...


504
نیمه عمر مواد رادیواکتیو ... به عنوان مثال « هسته ی ناپایدار » اتم « اورانیوم 238 : ...


766
مفهوم شاخص نیمه عمر استناد و اهمیت شاخص نیمه عمر استناد : ... نمایه ی استنادی (Citation Index)


223
Title: نیمه عمرهای بلند مانن نیمه عمر اورانیم چگونه اندازه گیری می شود ؟ُ Author: Fariba Last modified by


102
Chemistry World - مفهوم نیمه عمر - انواع مقاله و برنامه و گزارشکار شیمی


531
نیمه‌عمر (Half-life) پارامتری در داروشناسی و در شاخه فارماکوکینیتیک جای ی‌گیرد و بنا‌به ...


542
نیمه عمر: نیمه عمر یک ماده زمانی است که طول می کشد تا خاصیت رادیواکتیویته آن به نصف ...


268
نیمه‌عمر (Half-life) پارامتری در داروشناسی و در شاخه فارماکوکینیتیک جای ی‌گیرد و بنا‌به ...


910
نیمه عمر: نیمه عمر یک ... برچسب های html در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین ...


451
گاه یادِ همان چند ستاره‌ی دور که می‌افتم. دور از چشمِ تاریکی. می‌آیم نزدیکِ شما


977
نیمه شعبان-نیمه ی ماهه پیغمبر ... مفهوم نیمه عمر ; نمودار جریان داده ها ( DFD ) Data-Flow-Diagram


700
نیمه عمر مواد ... هر یک از عنصر های رادیو اکتیو نیمه عمر ویژه ی خود دارند ، برای ...


659
نیمه‌عمر (Half-life) پارامتری در داروشناسی و در شاخه فارماکوکینیتیک . جای ی‌گیرد و بنا ...


821
chemistry - نیمه عمر - ... یکی از مهمترین کمیتهای مشخصه مواد رادیو اکتیو ، نیم عمر آنها می ...