791
نیمه عمر به مدت زمانی گویند که ماده پرتوزا به نصف مقدار اولیهٔ خود بر اثر واکنشهای پرتوزایی ...


946
‏ برای هر عنصر با نیم عمر ‏t½ ... برچسب های html در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی ...


732
معنی نیمه عمر : نیمه‌عمر (به انگلیسی: Half-life) پارامتری در داروشناسی و در شاخه فارماکوکینتیک ...


524
به کمک بارنی و داگ پس از یک مبارزه‌ی سخت راه رسیدن گوردون به سیتادل هموار می ... نیمه‌عمر ...


191
دوره راهنمایی - نیمه ی عمر - دوره سوم راهنمایی - دوره راهنمایی


766
نیمه عمر - نیمه عمر. گاه یادِ همان چند ستاره‌ی دور که ...


308
کاربرد و موارد مصرف بوراکس. برای خرید بوراکس به این سایت وارد شوید. نیمه عمر ماده ی پرتوزا:


91
وقتی ما در نیمه دوم عمر بر روی عقده‌ها کار می‌کنیم ،هدف ما حذف افکار و عادات ... همه‌ی ما ...


237
کنکور مقاله a ++ شیوه ی حدس سوالات; ذوق ریاضی در کنکور; اهمیت و ارزش مثلثات; کنکور و خاستگاه حد


97
این سنگ ها دانشمندان با تکنیک تشخیص نیمه عمر ... 60fe که در سنگ های آورده شده کشف شد نیمه... عمر ی ...


427
نیمه‌عمر (Half-life) پارامتری در داروشناسی و در شاخه فارماکوکینیتیک . جای ی‌گیرد و بنا‌به ...


561
نویسنده‌ی عناوین «نیمه عمر» و «پرتال» از «والو» جدا شد. Erik Wolpaw که دستیار نویسنده‌ی این ...


89
مفهوم شاخص نیمه عمر استناد و اهمیت شاخص نیمه عمر استناد : میزان ارجاعات به مقالات چاپ شده در ...


501
نیمه عمر اورانیوم 238 در حدود 5/4 میلیارد سال است. دانشمندان معتقدند که هنگام تشکیل زمین اصلاً ...


518
یک نیمه عمر خویش ببیهودگی بباد دادیم و ساعتی نشدیم از زمانه شاد از گشت ... در خبرنامه ی ما ...


310
نیمه عمر عناصر ... گنجينه‌ی فيلم جشنواره‌ی ...


79
یکی از مهمترین کمیتهای مشخصه مواد رادیو اکتیو ، نیم عمر آنها می‌باشد. یعنی مدت ‏زمانی که در ...


226
Chemistry World - مفهوم نیمه عمر - انواع مقاله و برنامه و گزارشکار شیمی


577
نیمه‌عمر (Half-life) پارامتری در داروشناسی و در شاخه فارماکوکینیتیک جای ی‌گیرد و بنا‌به تعریف ...


170
نیمه عمر ایزوتوپ پرتوزای برخی ... جشنواره‌ی فيلم ...