574
حدود نیمی از نمایندگان حزب چپ انگلیس موسوم به حزب کارگر، در صدد هستند که هفته آینده از طرح ...


71
... حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند . حدود نیمی از نمایندگان ...


196
... حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند . حدود نیمی از نمایندگان ...


658
... حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند . حدود نیمی از نمایندگان ...


700
... حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند . حدود نیمی از نمایندگان ...


762
یان کورته از نمایندگان ارشد پارلمان آلمان از حزب چپ ها ... حمله ترکیه به ... هوایی انگلیس


201
حزب چپ یونان اعلام ... با شدت گرفتن حمله‌های هوایی به ... بار پس از حمله به ساختمان ...


1
... به کشور، از فقدان حمایت ... و نیمی از آنان به ... پس از حمله متفقین به ...


232
... هستند حمایت کند. حزب ... از اسرائیلی‌ها خواستار ... به ترک حریم هوایی سوریه ...


30
“برند ریکسینگر”، یکی از رهبران حزب چپ ... پدافند هوایی سوریه حمله ... هشدار جاپان به انگلیس ...


257
... به کشور، از فقدان حمایت ... و نیمی از آنان به ... پس از حمله متفقین به ...


326
... هستند حمایت کند. حزب ... از اسرائیلی‌ها خواستار ... به ترک حریم هوایی سوریه ...


265
“برند ریکسینگر”، یکی از رهبران حزب چپ ... پدافند هوایی سوریه حمله ... هشدار جاپان به انگلیس ...


673
... در سوریه به دست ... با حمله به یک زن جوان پس از ... کرد طرح حمایت از آمران به ...


655
... آمادهٔ حمله به آمریکا هستند. ... حمایت هر دو حزب به طرح ... از نیمی از نمایندگان ...


132
طرح حمایت از آسیب‌دیدگان زلزله ... حمله به یک زن مسلمان ... نمایندگان خواستار عذرخواهی ...


993
... داده باشند چپ های آمریکایی هستند: ... تا حد ممکن از حمایت ... این طرح به ...


766
"یوشچنکو" از سوی حزب "تیموشنکو" حمایت شد. ... "یوشچنکو" از سوی حزب ... جزئیات تازه از حمله به ...


181
به‌طوری‌که سفرهای متعدد به انگلیس و ... از حمله به ... از سران نیروی هوایی به ...


261
حسین حاج حسن یکی از نمایندگان حزب ... در حمله هوایی به ... برای حمایت از مردم سوریه ...