154
«یاهو نیوز»، بر اساس اطلاعاتی که وزارت خارجه آمریکا به تازگی از هدیه‌های مقامات کشورهای ...


997
پایگاه یاهو نیوز در گزارشی به شرح هدیه میلیون‌ دلاری پادشاه عربستان به خانواده باراک ...


236
پایگاه یاهو نیوز در گزارشی به شرح هدیه میلیون دلاری پادشاه عربستان به خانواده باراک اوباما ...


934
... دلار به اوباما و خانواده ... هدایای ۱.۳ میلیون دلاری آل ... پادشاه (سابق) عربستان و ...


280
... عبدالله پادشاه سابق عربستان، به باراک اوباما و خانواده اش هدایایی به ارزش یک میلیون و 300 ...


864
هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما ... پادشاه عربستان به هدایای یک ...


1
هدایای پادشاه عربستان به دونالد ... سابق-عربستان-به-اوباما-و ... میلیون دلاری پسر ...


775
... پادشاه عربستان به ... هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما.


667
هدیه یک و نیم میلیون دالری آل سعود به خانواده اوباما ... پادشاه (سابق) عربستان ... به هدایای ...


747
... /کمک-3-میلیون-دلاری-چین-به ... هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما ...


963
... عبدالله پادشاه سابق عربستان، به باراک اوباما و خانواده اش هدایایی به ارزش یک میلیون و 300 ...


239
هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما ... پادشاه عربستان به هدایای یک ...


948
هدایای پادشاه عربستان به دونالد ... سابق-عربستان-به-اوباما-و ... میلیون دلاری پسر ...


405
... پادشاه عربستان به ... هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما.


229
عربستان در حمله به یمن قوانین ... هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما:


61
هدیه یک و نیم میلیون دالری آل سعود به خانواده اوباما ... پادشاه (سابق) عربستان ... به هدایای ...


681
... /کمک-3-میلیون-دلاری-چین-به ... هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما ...


986
س با بیش از یک میلیون دانلود و ... هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما ...


290
هدایای میلیون دلاری پادشاه سابق عربستان به خانواده اوباما ... عربستان خانواده اوباما ...


808
هدیه 60 میلیون دلاری عربستان به ... سابق دولت عربستان به ... و هدایای اهدا شده پادشاه ...