931
خیلی برام جالب نیست وقتی که توی یه رابطه ی هستم، حالا هر مدلی میخواد ... هر چی میخواد باشه.


747
هرچی که جالب باشه ... خوب که چی ... فیلم حوصلم سر نرفت و برام جالب بود که سینمای امریکا از اون ...


274
9/9/2009 · ... > چه گوشی ای بخرم که برام جالب باشه ... کرد که چی ... دوربین دیجیتال که هر چی دوربین ...


304
هر چی برام مهم باشه : ... اولین باری باشه که در کل دنیای فوتبال این اتفاقات جالب پشت سر ...


693
هر چی برام مهم باشه : ... (هر نوشته ای از متن که این سبک روی آن اعمال شود به ... خیلی برام جالب ...


122
㋡هر چی که تو ... نبایدم یادتون باشه ... خوردم که تحملش برام خیلی سخت بود جالب اینجا بود که ...


424
هر چی بخوای پیدا ... اگه مشکل از من باشه، تو چی ... باور کن اون قدر برام بی اهمیت بود که حاضر ...


43
هر چی که بشه - همیشه برای گلی گلدون باشه که اگه هم به اسمون رسید فراموش نکنه ریشه اش کجاست


517
خیلی برام جالب نیست وقتی که توی یه رابطه ی هستم، حالا هر مدلی میخواد ... هر چی میخواد باشه.


548
زندگی ای که توش تفاهم باشه هر لحظه ... بگو، چی میخوای که ... بگم برام جالب بود ...


840
هر چی‌ هستی ... میخوای برم باشه میرم یه ... دوست دارم اما حالا که نمیتونی برام اونجوری باشی ...


892
... چی میتونه بهترین هدیه ای باشه که ... باورتون نمیشه همه چی برام ... یادتون باشه برای هر ...


71
هر چی ‌ هستی ... هر وقت که دل کسي رو شکستي روي ديوار ميخي بکوب تا به يادت باشه که دلشو ... برام ...


467
فقط اگه از این خواستگار های سمج باشه چی ؟ 😑 فهمیدم که دو ... کنه که هر صبح ... که برام عجیب ...


400
هر چی خواستم ... روزی نیست که یک خانوم برام ... ث- به دنبال مردی بگردید که مثل خودتون باشه و ...


667
... شماست و هر مورد دیگه ای که شما ... چی شد که اسمتون این ... دم دست باشه گوشیش میده که من برم ...


671
‫علت این همه گرفتاری که برام پیش میاد چی میتونه باشه؟ + پاسخ جالب استاد محمدی‬‎ ‫علت ...


991
من به خواستگار بعدی که برام اومد ... می اره هر چی رو می گن که ... چندش باشه که به ...


422
جالب انگیز - هر چیزی که جالب باشه برای خودم برای شما هم میزارم - جالب انگیز


731
از این همه نظر های خوشکلی که برام گذاشته ... بعد که میگی خوب باشه بزن بازم ... هر چی که دلم بخواد ...