376
غذای ایرانی ... قرار است طی هفته‌های آینده هزینه سبد معیشت کارگران با قیمت سال ۹۶ به روز ...


789
سلام بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای ... کارگران ...


614
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۷ گفت: روز شنبه ۲۸ ...


60
جزئیات قیمتی از سبد غذای کارگران ... فاصله حداقل مزد تا هزینه های معیشت با رویکرد ...


704
هزینه غذای روزانه کارکنان دولت حداکثر 58 ... شعار تأمل برانگیزی که کارگران اهوازی سر دادند ...


808
تفاوت هزینه های بالاسری و تجهیز ... ۴- تأمین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران


99
کمک هزینه ایاب و ذهاب کارمندان تهرانی حداکثر 96 هزار تومان ضوابط اجرایی بودجه 1393 تکلیف کمک ...


259
براساس تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور هزینه غذای ... کارگران ...


784
پاراف هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولت در سال ۹۵ چقدر است؟: براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط ...


340
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده ...


973
۱۳ قلم کالای خوراکی، سبد غذایی زندگی کارگران را تشکیل می‌دهند که تغییرات قیمتی این اقلام ...


581
براساس تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور هزینه غذای ... کارگران و رقص ...


953
مرخصی زایمان برای کارگران زن که به فرزندخود شیر می دهند. ... 52-دستورالمل کمک هزینه مسکن سال 1384


759
در ایام ماه مبارک رمضان پرداخت هزینه نهاری که کارگران در دیگر ... 3 وعده غذای مناسب و ...


669
هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولت براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ...


230
کارمندان و کارگران; ... کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار ۰۰۰ر۵۸ ریال، ایاب و ...


698
براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه غذای ... کارگران ممکن ...


299
براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه غذای ... کارگران حداقل ...


431
براساس تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور هزینه غذای ... کارگران ساعتی ...


753
اخذ هزینه کد رهگیری املاک ممنوع ... جزییات عیدی کارگران برای ۱۲ ماه ...