410
بر این اساس هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب ... افزایش حقوق کارگران از فروردین ...


483
4-بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای ... کارگران را ...


482
حقوق کارگران 97 : پس از برگزاری آخرین جلسه در مورد حقوق کارگران 97 و حداقل مزد سال 1397 هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر در کارگروه تعیین مزد ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین ...


254
براساس تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور هزینه غذای ... کارگران ...


418
کمک هزینه ایاب و ذهاب کارمندان تهرانی حداکثر 96 هزار تومان ضوابط اجرایی بودجه 1393 تکلیف کمک هزینه های حقوقی کارکنان در سال جاری را مشخص کرد هزینه غذای


582
سلام حق ایاب و ذهاب کارگران در ... غذای-کارگران ... کارفرما هزینه هایی ایاب و ذهاب ...


566
هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولتبراساس ... جزئیات و جدول حقوق و مزایای کارگران در ...


356
جزئیات قیمتی از سبد غذای کارگران ... فاصله حداقل مزد تا هزینه های معیشت با رویکرد ...


579
گروه از کارگران با قرارداد محدود ... غذای ایرانی ... میزان کمک هزینه بن کارگری، حق ...


248
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به رسم هر سال در کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، آخرین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی آنها را رصد و پس از جمع آوری ...


970
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به رسم هر سال در کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، آخرین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی آنها را رصد و پس از جمع آوری ...


179
۱۳ قلم کالای خوراکی، سبد غذایی زندگی کارگران را تشکیل می‌دهند که تغییرات قیمتی این اقلام به عنوان مبنای تعیین هزینه معیشت و دستمزد، در جلسات کارشناسی مزد بررسی می شوند.


703
11- در یکی از واحدهای کارگری به کارگران هزینه غذا داده می ... 13-مقصود از غذای ارزان قیمت در ...


250
ضمناً به این نکته توجه گردد که فقط هزینه تامین غذای کارگران پیمانکار و همچنین کارمندان ...


488
بدون حداقل مجموعه‌ای برای کارگران بخش خصوصی، اما ... با توجه به هزینه‌های زندگی در ...


465
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار ...


329
بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای ... کارگران ...


405
4-بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا كارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای ... کارگران می ...


549
براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه غذای ... کارگران 14620 ...


355
۴⃣ بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای ... کارگران ...