537
... دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل ... ثابت شهری، ثابت به ... هزینه تلفن ...


335
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل ... هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت ... هزینه ثبت نام تلفن ثابت


662
... موبایل و تلفن ثابت همان هزینه ای را ... بندی داخل ... شهری درصورتی که مکالمه بین ...


574
هزینة‌ انتقال مکالمه در صورتی اخذ می شود که مشترک مخاطب تلفن خود را به بین شهری یا موبایل انتقال داده باشد و نیز در صورت امکان در تلفن های ثابت …


348
تعرفه مكالمات تلفن‌ثابت داخل شهری، بین ... هزینه هر دقیقه مكالمه تلفن‌همراه با همراه ...


444
تعرفه مکالمات شهری داخل شبکه سیمکارت ... سلام هزینه مکالمه ی تلفن ثابت شهری با با ...


23
مدیر عامل مخابرات آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تا پایان مرداد طرح حذف پیش شماره‌های تلفن ثابت بین شهرستان‌های استان اجرا می‌شود گفت: با اجرای این طرح تعداد ارقام شماره‌ تلفن‌های ثابت ...


140
نحوه محاسبه عامل های هزینه در قبوض تلفن ثابت و ... نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن های ...


394
طبق تعرفه جاری تلفن ثابت. 15% پالس شهری + هزینه ... داخل گروه ... نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ...


74
مکالمه . همراه اول ... ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر 285 ... هزینه های بین شهری و ...


854
مکالمه . همراه اول ... ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر 285 ... هزینه های بین شهری و ...


385
پیش از این هزینه تماس‌های تلفن ثابت و همراه برخی اپراتورها بر اساس پالس محاسبه می‌شد و بر همین اساس به عنوان مثال در استانی مانند تهران نرخ پالس ثابت به ثابت شهری …


98
*ردیف 3 جدول شماره اختصاصی (Personal Number Service): هزینه انتقال مکالمه در صورتی اخذ می شود که مشترک مخاطب تلفن خود را به بین شهری یا موبایل انتقال داده باشد و نیز در صورت امکان در تلفن های ثابت کد دسترسی ...


259
شهری; محیط زیست ... مقررات برای تعرفه تلفن ثابت در پاسخ ... خط ثابت رو 300% و هزینه مکالمه رو هم 50% ...


228
تعرفه مکالمات تلفن ثابت عنوانسقف تعرفه هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی45 ریال هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی330 ریال هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ...


264
... اعمال تعرفه مکالمه داخل ... (شهری و بین‌شهری) و تلفن ثابت، به ... هزینه مکالمات بین‌شهری و ...


597
... مکالمه تلفن های ثابت از پالس به دقیقه تغیر یافته و به ازای هر دقیقه مکالمه در داخل ... هزینه ...


875
اصول مخابرات و تلفن ثابت. ... محاسبه هزینه مکالمه ... مثلا هر وقت مشترک مکالمه داخل شهری ...


472
... دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ... ثابت شهری، ثابت به ... دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل ...


468
خدمات تلفن ثابت. ... واریز هزینه نصب مجدد تلفن جمع ... بودن سیم کشی داخل ساختمان و نیز ...