245
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل ... هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت ... هزینه ثبت نام تلفن ثابت


699
... دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل ... ثابت شهری، ثابت به ... هزینه تلفن ...


331
طبق تعرفه جاری تلفن ثابت. 15% پالس شهری + هزینه ... داخل گروه ... نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ...


209
پیشنهاد مخابرات برای تغییر تعرفه‌های تلفن‌ثابت در ... نرخ مکالمه داخل استانی ... شهری و ...


549
... موبایل و تلفن ثابت همان هزینه ای را ... بندی داخل ... شهری درصورتی که مکالمه بین ...


823
مکالمه . همراه اول ... ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر 285 ... هزینه های بین شهری و ...


738
... اعمال تعرفه مکالمه داخل ... (شهری و بین‌شهری) و تلفن ثابت، به ... هزینه مکالمات بین‌شهری و ...


720
تعرفه مكالمات تلفن‌ثابت داخل شهری، بین ... هزینه هر دقیقه مكالمه تلفن‌همراه با همراه ...


383
کاهش 160 ریالی هزینه مکالمات بین شهری داخل استان حذف پیش شماره‌های تلفن ثابت در آذربایجان ...


459
در صورت مواجهه با چنین سایت‌هایی توصیه می‌کنیم گول نخورید و پیش از استفاده از این سرویس یا ...


980
تعرفه مکالمات شهری داخل شبکه سیمکارت ... سلام هزینه مکالمه ی تلفن ثابت شهری با با ...


892
مکالمه بین الملل(خارجه) : به تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب) شماره تلفن ثابت یا ...


626
طبق تعرفه جاری تلفن ثابت. 15% پالس شهری + هزینه ... داخل گروه ... نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ...


573
نحوه محاسبه عامل های هزینه در قبوض تلفن ثابت و ... نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت ... داخل ...


26
بیرجند- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی از اجرای طرح هم کدسازی تلفن‌های ...


275
دریافت ریز مکالمه های تلفن بین شهری ... مکالمه ثابت به ثابت داخل ... هزینه ثبت نام تلفن ...


361
... دقیقه مکالمه با خط تلفن ثابت یا ... دقیقه مکالمه شهری ... هزینه مکالمه از تلفن ...


442
... ثابت ,اخبار ,هزینه مکالمات تلفن ثابت , ... شهری و تعیین ... مکالمه ثابت به ثابت داخل ...


993
... دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ... ثابت شهری، ثابت به ... دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل ...


889
نرخ مکالمه داخل استانی ... هزینه تلفن ثابت بین شهری هزینه تلفن ثابت گیلان هزینه تلفن ...