537
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل ... هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت ... هزینه ثبت نام تلفن ثابت


163
... دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل ... ثابت شهری، ثابت به ... هزینه تلفن ...


880
تعرفه مكالمات تلفن‌ثابت داخل شهری، بین ... هزینه هر دقیقه مكالمه تلفن‌همراه با همراه ...


860
... موبایل و تلفن ثابت همان هزینه ای را ... بندی داخل ... شهری درصورتی که مکالمه بین ...


868
پیشنهاد مخابرات برای تغییر تعرفه‌های تلفن‌ثابت در ... نرخ مکالمه داخل استانی ... شهری و ...


715
نحوه محاسبه عامل های هزینه در قبوض تلفن ثابت و ... نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن های ...


449
مکالمه . همراه اول ... ثانیه ای همراه اول دائمی به تلفن ثابت برابر 285 ... هزینه های بین شهری و ...


862
... پالس ثابت به ثابت شهری ... هزینه‌های تلفن ثابت و ... مکالمه ثابت به ثابت داخل ...


640
... اعمال تعرفه مکالمه داخل ... (شهری و بین‌شهری) و تلفن ثابت، به ... هزینه مکالمات بین‌شهری و ...


368
طبق تعرفه جاری تلفن ثابت. 15% پالس شهری + هزینه ... داخل گروه ... نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ...


356
تعرفه مکالمات استانی داخل شبکه ... مکالمه شهری تلفن ثابت ... نشه شامل هزینه برای تلفن ثابت ...


409
نحوه محاسبه عامل های هزینه در قبوض تلفن ثابت و ... داخل گروه ... نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ...


636
کاهش 160 ریالی هزینه مکالمات بین شهری داخل استان حذف پیش شماره‌های تلفن ثابت در آذربایجان ...


449
هزینه انتقال مکالمه در صورتی اخذ می شود که مشترک مخاطب تلفن خود را به بین شهری یا موبایل ...


140
به گزارش ممتاز نیوز ، بحث خرید خطوط تلفن ثابت ... هزینه مکالمه ... ثابت با نوع ارتباط شهری ...


199
... تلفن ثابت ... ثابت به همراه اول شهری 510.3ریال و بین‌شهری 867.5 ریال است. هزینه هر دقیقه مکالمه ...


621
مکالمه بین الملل(خارجه) : به تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب) شماره تلفن ثابت یا ...


712
شارژ اينترنتي , خدمات اينترنتي , پرداخت الکترنيکي قبوض , خدمات اينترنتي adsl , دفتر خدمات ...


602
به این ترتیب که مشترکان در داخل استان بابت مکالمه ... شهری مشترکان در ... هزینه تماس از تلفن ...


381
برای اولین بار در کشور از طریق سامانه ۲۰۰۰، مکالمه نامحدود ازطریق تلفن ثابت با کمترین هزینه ...