721
... در یک کشور برگزار می‌شود. ... تغییرات اقلیمی پاریس ... لذا تدابیر شدید امنیتی ...


481
... جمعه در وین برگزار می‌شود . ... میان تدابیر شدید امنیتی به ... حمله به همایش منافقین در پاریس.


913
اجرای تدابیر شدید امنیتی در آستانه سال نو میلادی در پاریس, اجرای تدابیر شدید امنیتی در آستانه سال نو میلادی در پاریس


802
همایش اول. مصوبات ... که در سال ۲۰۱۵ در پاریس برگزار شد را ... تغییرات اقلیمی» پاریس ۱۹۵ کشور ...


969
... و پرهزینه تغییرات اقلیمی پاریس ... و گسترش آن در آمریکا می‌شود. ... غرب برگزار می شود.


844
... این شهر تدابیر امنیتی شدید برای ... در پاریس؛ در ... این ترور برگزار می‌شود. در دادگاه ...


470
... حمله به همایش منافقین در پاریس را ... تغییرات اقلیمی ... آدمها برگزار می شود ...


65
آن هم در اوج تهدیدهای تروریستی که در پاریس ... می‌شود. در برخی ... تغییرات اقلیمی ...


840
رد پای تغییرات اقلیمی در سمی ... تدابیر شدید امنیتی، دست ... مغزی» برگزار می شود. ...


499
بی نظمی جدید در روابط دوسوی آتلانتیک . حسن بهشتی پور ...


782
فراکسیون امید هرچند وزن چندانی در مجلس ندارند اما برای چانه زنی و امتیازگیری می گویند به لاریجانی برای ریاست مجلس رای نخواهند داد.


331
... اردن برگزار می شود و ... اخیر تغییرات اقلیمی پاریس و گروه ... شدید در منطقه ...


401
تغییرات اقلیمی عامل کم آبی ... برگزار می شود ... از سوی دیوان عالی کشور، تحت تدابیر ...


172
کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران جمعه در وین برگزار می شود. ... تغییرات اقلیمی ... در همایش ...


628
مأمورین امنیتی اجازه ... پیمان تغییرات اقلیمی پاریس ... ترور برگزار می‌شود. در ...


139
این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که کشور ... اقلیمی پاریس) ... تغییرات اقلیمی کاملا ...


588
محیط زیست و مشکلات ان در جهان - توسعه فناوری های پاک=محیط زیست پاک=زمین سبز پاک - محیط زیست و مشکلات ان در جهان


841
... می‌شود و در ... پاریس در ماه دسامبر بود. نشستی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی برگزار ...


542
هیأت ملی برگزاری تظاهرات بازگشت در فلسطین ... هفته تحت ... ای را در استانبول برگزار ...


671
... تا تدابیر شدید امنیتی در مناطق ... در لندن برگزار می‌شود؛ از ... در همایش ...